S vděčností Janě Svobodové

Tradičně se každý rok setkává naše inspektorie k tomu, abychom si vzájemně poděkovaly… letošní rok to však bylo ještě trochu v jiném duchu. Nejdříve jsme se rozloučily se sestrou Marií Mráčkovou, zavzpomínaly jsme, kterou si Pán v březnu nečekaně povolal. 

Večer pak patřil vděčnosti, a to nejdříve Hospodinu, a pak hlavě sestře Janě Svobodové, která nás vedla celých šest let v roli inspektorky. Sestra Jana pak děkovala svým nejbližším, úzkému týmu vedení, a ředitelkám komunit.

Následovalo neformální předání štafety Zdeňce Švédové, která se stává naší inspektorkou. Jana Sv. ji k tomuto kroku zazpívala písničku, ve které ji ujišťovala o tom, že se nemusí bát, protože Hospodin si vše povede, když Mu to Zdeňka vše s vírou a důvěrou svěří.

Byly jsme online spojené s Litvou a sestrou Assuntou, která by se této slavnosti určitě ráda zúčastnila, kdyby nebyla pandemická situace.

A jako tradičně následoval táborák, u kterého nám Jarka Chorovská, misionářka ve Venezuely, vyprávěla o tamějším životě s Janomami.

Podívejte se na více fotografií.