2. postní týden – ESTER

Druhým postním týdnem nás bude provázet židovská dívka jménem Ester. Statečná a pravdivá žena, která se odvahou přimlouvá před králem, na kolenou ho prosí o milost pro svůj národ. Ester nás zve k tomu, abychom se modlili s upřímností a všímali si lidí kolem nás.

Podnět si pro nás připravila sestra Markéta Hanáková, FMA.