Oslava čtyřicítky

Oslavy byly jednodenní, zato velmi hutné… Skoro celá Inspektorie (litevské sestry a pár českých sester se připojilo pouze duchovně) se sjela v neděli 6.12. dopoledne v Praze Karlíně. Začaly jsme společnou adorací, díkůvzdáním za 40 let a za všechny milosti, které jsme obdržely a za to, jak si nás Pán vedl. Následoval přípitek, knižní dárek každé sestře a krátký zážitek ze slibů, o který se podělila každá z prvních tří sester, jež 6.12.1980 složily své první sliby. Následoval slavností oběd a nesměl chybět ani dort.

Po obědě nastal velký přesun směr Kobylisy, kde ve 14 hodin začínala streamovaná mše svatá. Kromě nás, sester, se jí účastnili také zástupci ostatních složek salesiánské rodiny a liturgii předsedal provinciál salesiánů P. Martin Hobza. Tři první sestry, Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmannová při ní obnovily své sliby. Kdo jste nemohl být přítomen, zde je odkaz na mši a na fotogalerii 1 a fotogalerii 2.

Děkujeme Bohu i všem našim dobrodincům a s důvěrou chceme hledět vstříc dalším rokům.