Korunka k Božímu milosrdenství

Zítra nám liturgie nabídne evangelium svatého Jana o tom, jak jeho přítel Lazar zemřel, ale Ježíš ho po čtyřech dnech v hrobě zase vzkřísil. Máme tedy co do činění s umírajícím člověkem. Nevíme z evangelia, jak Lazar umíral, ale je dost možné, že ho obklopovala láska jeho sester Marie a Marty a možná i dalších. Když se díváme na televizi nebo sledujeme různé zprávy, neunikne nám, že po celém světě v této době umírá na koronavirus (i jiné choroby) spousta lidí – a to zvlášť v době pandemie úplně sami. Jejich blízcí jsou doma v karanténě. V souvislosti se zítřejším evangeliem tu publikujeme výzvu jednoho Irského katolického kněze, P. Philipa Kemmyho, který vybízí, abychom se v duchu postavili k posteli jednoho člověka, právě umírajícího o samotě v nemocnici či jinde a který možná není připravený na setkání s Pánem, možná umírá ve strachu, a u této postele se za tohoto člověka pomodlili korunku k Božímu milosrdenství. Takto si duchovně můžeme adoptovat duše umírajících a pomoci jim i na dálku, aby v této tolik důležité chvíli nebyli sami.

Doprovázet umírající do Boží náruče není přímo charisma naší kongregace, ale sluší se připomenout, že i Don Bosko a jeho duchovní vůdce Don Cafasso doprovázeli mladé zločince až k popravišti a připravovali je na smrt. Spojme se tedy v modlitbě za spásu všech umírajících, a to i takto konkrétně, i když jen v duchu a na dálku.

Přidáváme i způsob modlitby Korunky:

Korunka k Božímu Milosrdenství (modlí se na růženci)
Začíná – Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha
Zrnka pro Otče náš –
„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho
Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše a celého světa.“
Zrnka pro Zdrávas –
„Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem.“
Na zakončení 3x –
„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“