Pizza v Hradci

Tradiční donboskovskou pizzou pokračovaly i v měsíci únoru oslavy dona Boska v Salesiánském domově mladých. Studentky VŠ se vrátily ze zkouškového období a tak dům opět ožil. Proběhly také večery chval, které ubytované připravily na postní dobu.