Vizitace v Plzni

Již měsíc probíhá v českých a litevských komunitách (v rámci Inspekrotie CEL) návštěva sestry Sumiko Inoue Marie Assunty, vizitátorky generální představené. V půlce listopadu se zastavila v komunitě v Plzni.

Sestra Assunta zde strávila celý pracovní týden, hovořila s každou sestrou, viděla pozoruhodnosti Plzně, navštívila Salesiánské středisko v Lobzích, mluvila s naším panem biskupem Tomášem Holubem i s jeho generálním vikářem, poznala naše středisko (SHM Klub Plzeň, z.s.) a některé návštěvníky, byla se podívat na církevní ZŠ, kde pracuje  sestra Maki, navštívila pár studentek, které letos u nás bydlí v  rámci programu “Pod jednou střechou”… Objevily jsme u ní nadšení pro keramiku, vyrobila si i malou pozornost. Večerními slůvky nás povzbuzovala a celkově přinášela radost svým úsměvem, ale i podněty k modlitbě, když vyprávěla o zemích, kde se lidem nedaří tak dobře, jako nám. Jeden večer se setkala s lidmi z pastoračního centra, kteří měli všetečné dotazy. V komunitě jsme si mohly procvičit italštinu, která se stala naším dorozumívacím jazykem. Sestru Assuntu jsme na závěr vybavily malými dárky z Plzně a vyslaly na vizitaci další komunity, tentokrát do Brna.