Modlitby bl. Matky Terezy

Pane dej,abychom nesli lásku tam,
kde chudí jsou ponižováni,
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

Pomoz nám smířit
otce se synem,
matku s dcerou,
manžela s manželkou,
věřícího s tím,
kdo nemůže uvěřit,
a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření,
pomáháš k tomu, aby církev,
zraněné tělo Kristovo,
byla kvasem společenství
pro chudé této země
i pro celou lidskou rodinu.

_____________­________________________­_____________________

Pane, učiň mě nástrojem
svého pokoje.
Nestarám se o zbraně, Pane:
chci pouze vnášet tvůj mír do světa.
Pane, kde vládne pokoj,
tam jsou ozbrojené mysli i srdce.
Kde vládne pokoj,
vyprazdňují se válečné zbrojnice.
Kde vládne pokoj,
tam zní písně lásky a bratrství.

_____________­________________________­_____________________

Pane, když mám hlad,
sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.

Když mám žízeň,
sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.

Když je mi zima,
sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.

Když je někdo smutný,
sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.

Když jsem chudý,
sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám.

Když nemám čas,
sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.

Když jsem potupený,
sešli mi někoho, koho bych mohl chválit.

Když ztrácím odvahu,
sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.

Když se cítím nepochopený,
sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.

Když se necítím milován,
sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.