1. adventní neděle

V první adventní neděli jsme v liturgii pozváni k tomu, abychom vzpřímili a zdvihli hlavu, protože se blíží naše vykoupení. Zveme vás tímto k prvním adventnímu zamyšlení, které si pro nás připravila sestra Jana Svobodová.

Zamyšlení k první adventní neděli.