Aksanti očima sestry FMA

Aksanti ještě jednou. Tentokrát ne očima hostící komunity FMA, ale očima sestry salesiánky, Maki Hanákové, která je součástí přípravného týmu, který dobrovolníky připravuje a vysílá. Zde tedy reportáž přímo od Maki.

“Náš společný závěrečný víkend – vyslání mladých dobrovolníků z běhu Cagliera P proběhl 11. – 13. 9. 2020 v Hradci Králové (v domě sester saleisánek).

O víkendu bylo vysláno 8 dobrovolníků do různých zemí. Tři dobrovolníci byli v karanténě nebo nemocní. Tento běh  zakončilo společně 17 dobrovolníků (snad se nemýlím v počtu). Tento rok je trochu specifický, protože s „koronáčem“ jsou dobrovolníci v dvojité nejistotě, jestli se vyjet vůbec vydaří.

O to více si vážím jejich odvahy a ochoty do rizika (všech různých nejistot) jít.

Sobotní odpoledne zvané aksanti, které ve svahilštině znamená poděkování, probíhá i s rodiči a přáteli dobrovolníků. Je to čas plný díků, setkání, představování, oslav a chystání. Sobotní večer jsme zakončili adorací, po které následovalo krátké posezení.

V neděli při slavnostní mši svaté P. Martin Hobza všem dobrovolníkům předal kříž a další symboly. Je to chvíle, kdy si všichni (vlastně nevím, jestli všichni) můžeme uvědomit důležitost hlásání Krista svým životem tam, kde jsme nebo kam jsme vyslání po určité době hledání a příprav.

Po plném (krásném) víkendu nezbývá než poděkovat sestrám za přijetí a všem dalším, kteří nás nějak doprovází a duchovně či hmotně podporují.