Maria, Pomocnice křesťanů

 

Dnes 24. května sestry salesiánky (Dcery Panny Marie Pomocnice) na celém světě slaví slavnost Panny Marie Pomocnice. Don Bosko ve spolupráci se sestrou Marií Dominikou Mazzarellovou totiž založil Institut dcer Panny Marie Pomocnice (1872) a chtěl, aby sestry byly Mariinou ži

vou připomínkou.

Don Bosko sám o Panně Marii Pomocnici napsal:

Titul „Pomocnice křesťanů“Don Bosko o Panně Marii Pomocnici, připisovaný vznešené Matce Spasitele, není v církvi Ježíše Krista ničím novým, ale v této poslední době se začal užívat pro blahoslavenou Pannu ze zcela zvláštního důvodu. Nejedná se tolik o to vzývat Pannu Marii z osobních důvodů, ale kvůli velmi vážným a bezprostředním nebezpečím, která mohou věřící ohrožovat… Právě proto, abychom si získali zvláštní ochranu nebe, utíkáme se k Panně Marii jako ke společné matce, jako ke zvláštní pomocnici katolických vládců a národů. Proto zcela oprávněně prohlašujeme, že Maria byla skutečně Bohem ustanovena Pomocnicí křesťanů“ a že se jako taková projevovala v každé době při veřejných pohromách, zvláště ve prospěch těch národů, které trpěly a bojovaly pro víru.

Můžeme se k ní ve všech našich potřebách s důvěrou utíkat jednoduchou prosbou: Maria, Pomocnice křesťanů,  oroduj za nás.