Modlitby osobností

Bože, děkuji ti za všechno, co jsi po mně v mém životě chtěl.

Buď pochválen za čas mého narození.
Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny.
Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel.
Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného sluhu ze svých služeb.
Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině,
kde zcela sám rozhoduji o svém věčném osudu.
Ponechej si mne ve svých službách po všechny dny mého života.
Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to, co ty ukazuješ.
Budu-li ve tvé službě unavený, pak ať není unavená tvá trpělivost se mnou.
Ty přicházíš, ty dáváš sílu, abych začal vždycky znovu.
Abych doufal navzdory vší naději, abych věřil ve vítězství,
které je tvým vítězstvím ve mně, ve všech porážkách,
které jsou mými porážkami. Amen
Karl Rahner

_____________­________________________­_________________

Jen tobě, Bože

Nezasévej mne, smrti, do svého pole,
dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem.
Nedávej mi, Pane, předstoupit před tvou tvář,
dokud nejsem svatý.

Od okamžiku k okamžiku mne pohánějí stovky větrů,
chvíli se vznáším a hned zase jsem v propasti.
Tu jsem pánem své duše
a hned zase otrokem svého těla, jejího druha,
tu jsem král, nesoucí diadém,
hned zas ubohý žebrák.

Jako když se kolo otočí, tak neustále se měním.
Býlí je smíšeno s mým obilím
a tvé zrno dusí trní na poli tvého sluhy.
Nikomu, jen tobě, Bože,
vypravuji o své bídě.
Vždyť jedině k tobě a k tvému velikému milosrdenství
směřuje má touha.

Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví,
nenech mne jednou zemřít v mých hříších.
Nejdříve, Pane, proměň mé klasy v chléb,
pak teprve ať ke mně přistoupí žnec,
nejdříve nalij mé hrozny vínem a teprve pak ať přijde vinař.
pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy,
o to tě prosím. Amen
Ignác Antiochijský

_____________­________________________­__________________

Vzkříšený Ježíši, jsem mnohdy zmatený

Vzkříšený Ježíši, vidíš, že jsem mnohdy zmatený
jako cizinec na této zemi.
Mou duši sužuje žízeň a to je očekávání
a touha po tvé přítomnosti.
A srdce bez ustání touží po tom, aby spočinulo v tobě,
Kriste, aby k tobě složilo všechno, co je tížilo
a co je od tebe vzdalovalo.
Bratr Roger Schutz

_____________­________________________­_________________

Oslava Nejsvětější Trojice

Spojuji se s tebou, Ježíši, můj Pane,
abych chválil tvého Otce.
Spojuji se s tebou, Duchu svatý,
který se ve mně modlíš nevypravitelnými vzdechy,
abych chválil Ježíše!

Spojuji se s tebou Otče i Synu,
abych chválil Ducha svatého,
který je vám roven a je mým Bohem.
Můj Otče, odevzdávám se do tvých rukou:
můj Otče, svěřuji se ti, důvěřuji v tebe.

Můj Otče, učiň se mnou, co chceš.
Ať se mnou uděláš cokoliv,
za všechno ti budu děkovat,
jen když se na mně vyplní tvá vůle, můj Bože.
jen když se tvá vůle vyplní na všech tvých tvorech,
na všech, které tvé srdce miluje.
Nic jiného si nepřeji, můj Bože.

Vkládám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji s celou láskou svého srdce,
protože tě miluji.
Láska mne nutí, abych se ti daroval.
Dávám se do tvých rukou s bezmeznou důvěrou,
protože jsi můj Otec.

Toužím jedině po tvé oslavě.
Oslav ty sám své jméno.
Dej mi to, co tě ještě více oslaví.
Jen o to tě prosím. Amen.
Charles de Foucauld

_____________­________________________­________________

Přijď, Pane Ježíši

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen.
sv. Bernard z Clairvaux

_____________­________________________­_________________

Za dar rozlišování

Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,

dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu

a dej mi moudrost,
abych obojí od sebe odlišil.
Fridrich Öttinger

_____________­________________________­_______________

Balzám lásky
Ježíši, dobrý Samaritáne,
skloň se soucitně nad našimi ranami.
Ležíme podél cest, kde nenávist a násilí seji smrt.
Nalij na naše zraněni balzám své lásky,
abychom byli znovu vráceni do pravého života
a mohli zpívat novou píseň naděje a radosti.
Anna Maria Canopi