Otradovcová Anna

Narodila se 27. září 1925 v Brně.

Byla první ze šesti dětí. Během 2. sv. války přerušila studium gymnázia, aby pomohla rodičům se starostí o domácnost a sourozence. Toto období pro ni bylo školou života. V roce 1945 mohla dokončit gymnázium a začala vyučovat ve školách náboženství. V téže době také salesiáni v blízkosti jejího bydliště dokončili stavbu kaple a otevřeli dveře oratoře pro mnoho mladých. Anna byla neúnavnou návštěvnicí salesiánů a pomalu v ní dozrávalo salesiánské povolání.

V roce 1948 byla sestra Anna proto tajně poslána do Turína, aby začala svou řeholní formaci u sester salesiánek. Myslela si, že za ní přijedou také další děvčata a společně se vrátí, aby založily komunitu FMA u nás. Po roce přijela ale pouze sr. Věra Vorlová a byly uzavřeny hranice na dlouhých 40 let.

Anna po prvních slibech začala studovat Katolickou universitu v Miláně a získala diplom z filozofie. Stala se studentkou a asistentkou na Pedagogickém institutu v Turíně, kde dostala na starost i knihovnu a tuto službu plnila skutečně svědomitě a s přesností. V roce 1961 obdržela diplom z psychologie.

Svědectví, která o ní máme k dispozici, vypráví o jejím velkém vnitřním utrpení a trvalém strachu, který tato naše sestra prožívala, kdykoliv slyšela mluvit o vlasti, v obavě, že ji najde československá policie. Tento strach se také podepsal na jejím zdravotním stavu.

Od roku 1975 ji trápilo vyčerpání a kvůli tomu ji představení také často stěhovali ve snaze napomoci zlepšení zdravotního stavu. Od roku 1997 byla v domě sv. Josefa v Turíně, kde se o ni sestry staraly a také ona byla vždy ochotná pomoci v rámci možností svého zdraví. Sestry na ní vzpomínali jako na ženu velmi dobrou, se stálým úsměvem na rtech, která milovala vnitřní modlitbu.

Zemřela 21. února 2016 v Turíně.