Bielskyté Magdaléna, Litva

Bielskyté Magdalena

Narodila se 19. 7. 1907 v Kélme (Litva).

Zprávy o jejím životě jsou velmi kusé a je možné je posbírat dohromady jen velmi ztěžka.

Víme, že 6. 8. 1934 složila své první sliby v Nizza Monferrato (Itálie), kde zůstala jako učitelka hudby a vyšívání. V květnu 1940 byla s dalšími Litevkami poslána do své vlasti, aby i tam založily Institut FMA. 2. světová válka a komunistický režim jim to nedovolila.

Dále následuje velká odmlka ve zprávách o jejím životě. Od roku 1950 pracovala v Kaunase, učila katechismus, pracovala v mateřské škole, starala se o těžce nemocné.

V osmdesátých letech se setkala s našimi sestrami v Kaunase a se salesiány. Spolu s nimi se snažila o rozkvět salesiánského života v Litvě.

V roce 1989 měla možnost přijet do Itálie. Byla to pro ni obrovská radost.

Zemřela 31. 3. 1993 v Kaunase.