Házecí a vrhací hry

Házení létajícím talířem

Pomůcky:
2 létající talíře

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky, 2 dospělí – sběrači talířů pro každý tým

Hra:
Chlapec a dívka se postaví pod pódium. Další dvě děti se postaví na pódium s létajícím talířem v ruce. Po napočítání do tří, hodí děti talíře svým spoluhráčům. Chytači se nesmí pohnout z místa. Pokud oba chytí talíř, posunou se o krok dozadu. Dospělí běžci vrátí talíře dětem na pódium. Ty pak znovu hází. Hra se opakuje, děti se posunují vždy o krok dozadu, dokud někdo neudělá chybu.


Střílení měkkým míčem

Pomůcky:
barva, provaz, 3 staré pláště na kola, 4 měkké míčky

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky, 2 pomocníci

Příprava:
Natřete barvou staré pláště na kolo, svažte je k sobě a zavěšte je na strop. Tvrdý karton s vyříznutými otvory může nahradit pláště od kola.

Hra:
První chlapec a dívka si stoupnou asi 6 metrů od cíle. Oba se snaží hodit spodem míček skrz plášť od kola. Pokud se jim to podaří, jejich družstvo získává bod. Pak druhý chlapec a dívka přijdou na start a udělají totéž. První a druzí hráči se střídají, dokud každý nehodí pět hodů. Družstvo, které získá větší počet bodů, vítězí.

Nápověda:
Hru hrajte v bezpečné oblasti. Jeden nebo dva pomocníci sbírají a rychle vracejí míčky, aby hra měla spád.


Pyramida z plechovek

Pomůcky:
6 tenisových míčků a 12 plechovek od limonády

Účastníci:
1 chlapec a 1 dívka

Příprava:
Z plechovek postavte dvě pyramidy, každá má tři plechovky jako základ, dvě uprostřed, jednu nahoře. Umístěte pyramidy na pódium.

Hra:
Hráči by se měli postavit stejně daleko od pyramid. Každý si vezme tři tenisové míčky a hází je na objekt. Ten, komu bude stát nejméně plechovek, vítězí.


Házení létajícího talíře na kuželky

Pomůcky:
2 létající talíře, 1 sada plastových bowlingových kuželek

Účastníci:
1 chlapec a 1 dívka

Příprava:
Umístěte kuželky do základní pozice asi 6m od obou hráčů.

Hra:
Každý hráč hází létajícím talířem na kuželky. Kdo jich shodí více, vyhrává.


Biblická košíková

Pomůcky:
2 malé míče na košíkovou, 2 malé basketbalové obruče – koše, překližka a tyč

Účastníci:
2 děti a 2 pomocníci

Příprava:
Připevněte basketbalové obruče vedle sebe k desce na koš vyrobené z překližky. Desku připevněte na tyč, nebo trám tak, aby obruč byla asi 2,1 m nad podlahou.

Hra:
Hráče rozmístěte do stejných vzdáleností od koše. Dejte jim jednu minutu na to, aby viděli, kdo může dát nejvíce košů. S každým hozeným košem musí dítě zvolat jméno jedné biblické knihy, aby mohl být bod uznán platným. Knihy se nemohou opakovat. Pomocníci přinášejí míče zpět k dětem. Přesvědčte se, že se hráči nepohybují, ale stojí stále na místě.

Nápověda:
Zkuste hru dříve venku, abyste našli nejvhodnější vzdálenost od koše, kam se mají děti postavit. Někdo by měl zaznamenávat jména všech knih, které byly jmenovány.


Házení kruhy

Pomůcky:
2 plastové meče nebo násady na koště, 10 rámečků na vyšívání nebo obručí vyrobených z tvrdého provazu, obaleného lepící páskou

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Každý tým má chytače a nadhazovače. Chytači se postaví zády k sobě, každý drží v ruce meč. Oba nadhazovači stojí ve stejné vzdálenosti od svých spoluhráčů. Oba současně hodí kruhy svým partnerům. Ti si je budou snažit chytit na svůj meč, ale nesmějí pohybovat nohama. Vyhraje družstvo, které chytí nejvíce kruhů.

Nápověda:
Vzdálenost mezi nadhazovačem a chytačem je velmi důležitá. Hra podle toho může být velmi jednoduchá, nebo složitá.


Házení „dortu“ do tváře

Pomůcky:
6 misek na dortíky (průměr 20cm), vyrobených z alobalu, 2 balení holicí pěny, 3 osušky, židle, lepicí páska a igelitové pytle na odpadky.

Účastníci: 6 dětí

Příprava:
Pomocníci naplní misky na dortíky holící pěnou asi 10–12,5 cm vysokou. Připravte židli do přední části místnosti a zakryjte ji igelitovými pytli. Lepicí páskou označte čáru na podlaze, vzdálenou asi 2,4 m od židle.

Hra:
Nechte pomocníky, aby z dětí vytvořili za lepicí páskou jednu řadu. Posaďte se na židli. Vrchní část těla si zakryjte pomocí osušky přehozené přes ramena. Pomocníci dají první dortík prvnímu dítěti v řadě. Každý hráč bude mít šanci hodit na vás jeden dortík.

Nápověda:
Ujistěte se, že oči držíte zavřené, aby se do nich nedostala pěna. Pálilo by vás to. Nicméně pěna se dá snadněji očistit než náplň do dortu. Jestliže nosíte brýle, před tímto nepříjemným zážitkem si je sundejte. Jeden z pomocníků se postaví před vás s ručníkem, aby vám případně otřel oči.


Střílení gólů

Pomůcky:
2 fotbalové míče, 2 velké odpadkové koše

Účastníci:
4 chlapci a 4 dívky

Hra:
Děti se pokusí kopnout nebo hodit míč do odpadkového koše. Každý hráč má dva pokusy. Vítězí družstvo, které vícekrát trefí míč do koše.

Nápověda:
Hru uzpůsobte podle složení dětí. Učiňte bezpečnostní opatření.


Házení „pizzy“

Pomůcky:
2 létající talíře, 2 krabice na pizzu, stopky

Účastníci:
2 dvojčlenná družstva a 2 pomocníci

Hra:
Vyberte z jednoho týmu chlapce a z druhého dívku jako „Chytače pizzy“, každému dejte krabici na pizzu a postavte je čelem k divákům. Další dva hráči jsou „Nadhazovači pizzy.“ Každému dejte létající talíř a postavte je 3–3,6 m před své spoluhráče. Na povel „START“ nadhazovači hodí létající talíře do krabic od pizzy a chytači se pokusí zavřít krabice z chyceným talířem. Pomocníci v každém družstvu musí rychle sbírat létající talíře a vracet je zpět, aby nadhazovači mohli znovu házet. Pomocníci také počítají body týmu, v němž slouží. Družstvo, které chytí do krabice nejvíce létajících talířů během 90 vteřin, vítězí.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA