Domů

  Salesiánská rodina

  Salesiánská rodina je rozsáhlým hnutím řeholníků i laiků v rámci katolické církve, které se věnuje výchově mládeže. U jejího zrodu stál v 19. století italský kněz Jan Bosco, který položil základy specifického výchovného stylu, tzv. „preventivního systému“. Jeho spiritualitou se dnes ve světě inspiruje přes 400.000 členů salesiánské rodiny žijících v 31 různých společenstvích v rámci této rodiny. Mezi nejznámější z nich patří Salesiáni Dona Boska, Dcery Panny Marie Pomocnice, Sdružení salesiánů spolupracovníků založené ještě samotným Janem Boskem.

  V ČR působí:

  Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení, která jsou v ČR zaregistrována. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM). Velmi aktivní je též sdružení Staré páky.

  Zprávy o dění v salesiánské rodině vydává časopis Il Bollettino Salesiano, popř. jeho český protějšek Salesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina). Známé je také české salesiánské nakladatelství PORTÁL.

  Dalšími větvemi salesiánské rodiny, které však v ČR nepůsobí, jsou: