Bl. Artemide Zatti

koadjuktor

 Slaví se: 15. března

Žil v letech: 1880–1951
Blahoslaven: 14. dubna 2002

Narodil se 12. října 1880 v italském Borettu (kraj Emiliana) ve velmi chudé rodině. Již od 9 let si vydělával na živobytí jako nádeník. Chudoba vyhnala v roce 1897 jeho rodinu do Argentiny. Usadili se v Bahia Blanca, kde se Artemide seznámil se salesiány, k nimž také brzy vstoupil. V domě v Bernalu při službě spolubratrovi s tuberkulózou sám onemocněl. Představení ho poslali do Viedmy, kde bylo jediné salesiánské dílo s nemocnicí a s lékárnou.

S důvěrou v Marii Pomocnici se uzdravil a slíbil, že celý svůj život věnuje službě nemocným.
V roce 1908 Artemide jako 28letý složil věčné sliby a stal se salesiánem.

Po smrti P. Garroneho převzal zodpovědnost za celou nemocnici, přičemž se nepřestal osobně starat o nemocné v domě i mimo dům. V jeho lékárně fungovalo zvláštní účetnictví. Bohatí platili za lék dvojnásobnou cenu a chudí nic. V roce 1913 byla jeho zásluhou vybudována nová nemocnice, kterou však musel v roce 1941 sám zbořit, aby se uvolnilo místo pro výstavbu biskupství nově vznikající diecéze ve Viedmě.

Nejtěžší bylo vždy sehnat peníze. Když bylo zle, Artemide si sedl na kolo a šel prosit o almužnu. Klepal na dveře těch pár bohatých domů: „Done Pedro, mohl byste půjčit 5 000 pesos Pánu Bohu?“ „Pánu Bohu?“ nechápal boháč. „Ano, done Pedro. Pán Ježíš řekl, že to, co uděláme chudým, uděláme jemu. To je dobrý obchod, půjčit Pánu Bohu.“ Jindy zase potřeboval pro jednoho chudáka oblečení. „Nemáte jedny šaty, které byste půjčili Pánu Bohu?“ Přinesli ošuntělý oblek, na což Artemide řekl: „Nemáte hezčí? Pánovi musíme dát přeci to nejlepší, co máme.“ Když přišel hladový a otrhaný chlapec, ptal se Artemide: „Máte teplou polévku a jedny šaty pro 10letého Ježíše?“

V roce 1950 utrpěl úraz a o několik měsíců později se u něj projevily příznaky rakoviny. Poprosil o pomazání nemocných a obnovil si křestní a řeholní sliby. 15. března 1951 odešel k Pánu, kterému život nepůjčil, ale daroval. Jeho tělo odpočívá v salesiánské kapli ve Viedmě.

Jan Pavel II. ho 14. dubna 2002 prohlásil za blahoslaveného. Účastníci 25. generální kapituly rozhodli, aby se tento den stal dnem modliteb za koadjuktorská povolání.