Vánoce za Západě

Jak slavila Vánoce naše nejzápadnější komunita v Plzni? To si poslechněte z úst sestry Míly Čermákové.

1. Věnujete se přes rok dětem a mládeži. Přes Vánoce také nějak sloužíte, nebo odpočíváte?

Vánoční svátky mají jiný rytmus života… Patří však komunitě i mladým.  Je čas a prostor na setkání s těmi, kteří jsou nám/mně blízcí. Ačkoliv se nekonají pravidelné aktivity, mnoho rozhovorů, naslouchání a sdílení je obohacujících.

2. Čím byl letošní Štědrý večer tradiční a v čem netradiční?
Letošní Štědrý večer byl nový v možnosti slavit opět půlnoční mši svatou, ke které vše směřuje…  V komunitě jsme se letos rozhodly nemít stromeček a dárky, ale užít si podstaty Vánoc – nechat se obdarovat Hospodinem a být spolu.
3. Z čeho jsi měla o Vánocích radost a co tě rozesmutnělo?
Měla jsem radost z adventní cesty, která o Vánocích má své vyvrcholení… Moc se mi líbila   různá zamyšlení a podněty, které mě posunuly dál. Spíš než rozesmutnilo, mě vedlo k zamyšlení, jak vnější kulisy – bílé Vánoce, či proti pandemické opatření nemohou ovlivnit podstatu Vánoc. Ať radost a pokoj z pro nás narozeného Dítěte se rozlévají do dnů všedních i svátečních!