5. postní týden – SAMARITÁNKA

Do pátého postního týdne nás uvede sestra Hana Gennertová, která nám představí novozákonní postavu samařské ženy, se kterou se Ježíš setkává u studny a hovoří s ní. 

Stejně i my si můžeme s naším Pánem povídat o všem, co prožíváme, co se nám honí hlavou, čím naše srdce přeteká.