6. postní týden – Marie

Milí přátelé,

stojíme na prahu svatého týden. Pro tyto dny vám chceme nabídnout postavu Marie, která naslouchá Ježíši. Sytí se Jeho láskyplným pohledem. Jen tak zůstává u Jeho nohou a naslouchá mu.

“Láska je kreativní! Dovolme jí to!” říká sestra Zuzka, která pro nás připravila zamyšlení o Marii z Bethánie.