Kurz sekretářek v Římě

Ve dnech 16. až 29. března se uskutečnilo setkání inspektoriálních sekretářek v generálním domě v Římě. Zúčastnilo se ho 27 sester ze všech pěti kontinentů.  Společně s generální sekretářkou sestrou Marií Luisou Nicastro a jejím týmem probíraly různé záležitosti týkající se formulářů, dopisů, fotografií, archívu a dalších úkolů, které sekretářky dělají. Za naši Inspektorii se setkání účastnila sestra Eva Liškutinová. Poprosily jsme ji tedy o pár postřehů z jejího pobytu v Římě.

“Kurz byl zahájen mší svatou. Její předsedající byl don Pierluigi Cameroni, postulátor pro blahořečení a svatořečení. Nadšeně vyprávěl o různých salesiánech, sestrách a laicích, kteří jsou v procesu blahořečení či svatořečení. Vyzdvihl také „Staříčka“ – P. Ignáce Stuchlého, prvního československého představeného salesiánů, který měl velmi rozmanitý život a nakonec viděl v roce 1950 zkázu salesiánského díla v Československu při likvidaci církevních řádů a kongregací v „Akci K“. Další milá a poučná setkání byla s generální matkou sr. Chiarou Cazzuola a dalšími sestrami z generální rady, přítomnými v Římě.

Zkušenost to byla velmi obohacující co do vzdělání i do kulturní a jazykové rozmanitosti. Sociální sítě umožní zůstat ve spojení i na dálku. Bohu díky za krásná setkání.”

A my jenom dodáme, že sestra Eva stihla i během hutného programu navštívit také “své krajany”. Setkala se jak s bratry salesiány Filipem Marešem, Petrem Zelinkou a Pavlem Ženíškem, kteří nyní v různých službách pobývají v Římě, tak s naší novickou Věrkou Gajdůškovou.

Děkujeme sestře Evě a vyprošujeme jí do její služby Boží požehnání.

Více foto zde.