Vánoční čas v Plzni

Včera nám skončila doba Vánoční a vypuklo mezidobí. Přesto se můžeme vrátit o 14 dní zpět a podívat se “pod pokličku” Plzeňské komunitě, jak slavila Vánoce. S kým vším se setkala a jak vypadá prožívání adventu a Vánoc na tomto Západočeském misijním území. Předáváme slovo sestře Majce Tkadlecové, která letos v Plzni slavila poprvé.

“Na Vánoce jsme se v Plzni moc těšily – každé úterý ráno jsme už nemohly dospat: chodily jsme na rorátní mši sv. na 6. hodinu ranní. Byla to mše sv. při svíčkách za zpěvu Staročeských rorátů. Pohlazením na duši pak pro nás byla mše sv. 24.12. ráno v románsko-gotickém kostelíku sv. Jiří, opět za zpěvu Staročeských rorátů a za doprovodu bohatého hudebního ansámblu. Večer pak byla u nás v kryptě (kde funguje tzv. Pastorační centrum Skvrňany PCS – pozn. red.) slavnostní vánoční mše sv. Hlavním celebrantem byl generální vikář diecéze P. Petr Hruška. Mluvil o dobré vůli Boha, který si v každém člověku zalíbil – až tak, že nám vkládá do rukou dítě Ježíše. Jinak předvánoční čas byl pro nás také časem různých setkání – např. se studentkami, které bydlí v našem domě, s bratry salesiány, s dětmi a rodiči (nejen během výletu za betlémy do Prahy). Dále jsme se potkaly s lidmi, kteří si k nám 23.12. přišli pro Betlémské světlo, 24.12. jsme se u katedrály obdivovaly Živému betlému a 25.12. v katedrále jsme se s ostatními modlily slavnostní Nešpory s otcem biskupem Tomášem. Vánoční dobu jsme uzavřely při mši sv. s naším biskupem v “KVK centru” u našich sousedů a bratrů ve víře (centrum církve adventistů, kde se teď v neděle konají i dopolední katolické bohoslužby PSC, o které pečujeme – pozn. red.).”

Děkujeme sestře Majce za podělení se a přejeme, ať i liturgické mezidobí, běžné dny, které nás teď čekají, jsou naplněné Boží láskou, která nezná prázdniny 🙂