SDM v diecézích se účastnily i sestry salesiánky

V sobotu před slavností Ježíše Krista Krále se ve většině diecézí sešla mládež, aby se společně modlila a povzbudila. Toto každoroční setkání  bývalo (pro pamětníky) v sobotu před květnou nedělí. Setkání připravuje půdu celosvětovému SDM v Lisabonu v roce 2023. Tam se samozřejmě nedostanou všichni, proto je možnost i setkat se v menším počtu po diecézích.

Přinášíme zde reportáž ze setkání Plzeňské diecéze, na kterém byla přítomna sestra Majka Tkadlecová a reportáž z Pražské arcidiecéze, na kterém byly přítomny sestra Eva a Zuzka. Takže nejdříve začneme Západem 🙂

“Diecézní setkání s biskupem v plzeňské diecézi se neslo v rodinném duchu díky nízkému počtu účastníků (např. kde jinde by si mohli všichni účastníci potřást pravicí s biskupem nebo mít s ním mši sv. v presbytáři katedrály?). Motto znělo: SPOLEČENSTVÍ – POMOC – EVANGELIZACE a vycházelo z Biblického úryvku: Maria se vydala na cestu a spěchala. (Lk 1,39)

Už v pátek večer se zájemci sešli u salesiánů v Lobzích na společnou večeři. Po seznamovací aktivitce následovala modlitba chval se slovem biskupa Tomáše a možností zpovědi. Po zbytek večera jsme se věnovali stolním i sportovním hrám. Zapálení volejbalisté si zahráli volejbal s biskupem a milovníci dobrého čaje si mohli jen tak popovídat na baru. V sobotu ráno jsme se po snídani a impulzu na cestu vydali pěšky od salesiánů do katedrály. Na mši sv. přijeli další mladí a na oběd se nás sešlo dokonce padesát. Před obědem proběhla ještě krátká hra po městě. Po obědě následovalo živé a poutavé povídání dobrovolnice z Cagliera Majdy Kroupové o její misii v Zambii. Následovala talk show s Majdou a otcem biskupem a pak už jsme byli rozděleni do diskuzních skupinek, kde jsme trochu zhodnotili program letošního setkání a povídali jsme si na téma evangelizace. Po shrnutí jsme pak dostali požehnání na cestu a vyrazili jsme domů – svědčit nejen o tomto setkání, ale hlavně o Kristu, o našem životě s Ním.”

Děkujeme Majce Tkadlecové, fotky k shlédnutí zde a předáváme slovo do Prahy:

“V sobotu jsme se vydaly do nedalekých Kobylis, kde proběhlo setkání mladých pražské arcidiecéze. Otec arcibiskup Jan Graubner, který se tohoto setkání v Praze účastnil poprvé, měl pro přítomné připravenou katechezi spojenou s  poselstvím papeže Františka na téma: “Maria se vydala na cestu a spěchala”. Mluvil o úžasném setkání dvou žen, bez klepů, kde Maria myslí na Alžbětu, která potřebuje pomoc. Nosí v sobě Ježíše. Po  sv. přijímáni se tělo každého z nás stává chrámem, kde přebývá Bůh.
Po katechezi následovala venkovní hra s 15 stanovišti, kde jsme sbírali věci (samolepky), které se hodí na pěší pouť a při tom plnily úkoly nebo sdílely něco z našeho duchovního života. Po teplém obědě byly dva bloky různých workshopů. Celé setkání vyvrcholilo mší svatou ze slavnosti Ježíše Krista Krále. Po závěrečném požehnání jsme odešli už ne ve jménu svém, ale ve jménu Páně, jak správně upozornil otec arcibiskup. A přál nám, aby nás příště bylo dvakrát tolik. Jak je to možné?  Když se podělíme se svými kamarády o radostnou zvěst…”

Děkujeme i sestrám z Karlína za pár slov, fotky k shlédnutí zde a nezapomeňte se za mládež modlit, i když týden modliteb za mládež byl tímto setkáním ukončen 🙂