FMA v Česku díky odvaze polských sester

V sobotu 11. června proběhly v polské Lodži oslavy 100 let přítomnosti Dcer Panny Marie Pomocnice v Polsku.

 Příběh českých sester FMA začal beze sporu díky vytrvalému úsilí českých salesiánů, velkorysosti našich představených v Římě, ale i velké odvaze a pomoci polských sester. V prosinci 1980 přicestovala tajně na faru do Verneřic sr. Maria Pitel, aby do jejích rukou mohly složit svůj řeholní slib první tři české salesiánky. Ve své době to byla cesta, při které bylo potřeba podstoupit mnohá rizika. Odvaha polským sestrám nechyběla, přijaly nás do Wroclavské inspektorie a byly ochotné podstupovat další rizika při různých návštěvách, formačních pobytech našich sester v jejich noviciátě, zprostředkování komunikace s generální představenou v Římě apod.

Oslavy 100 let byly velmi hezkou a dojemnou příležitostí vyjádřit polským sestrám naši vděčnost. Osobně se za naši provincii účastnila sr. Zdeňka Švédová a sr. Nika Marie Zímová, která překvapila všechny přítomné zdravicí v polštině. Přejeme polským sestrám do dalších století jejich působení Boží požehnání.

 

 

Záznam oslav (vystoupení Niky 5:57:00):