Setkání zasvěcených osob v Praze

 Nejen v Plzeňské diecézi se naše sestry zúčastnily dne zasvěcených osob se svým biskupem. O týden později se takovéto setkání konalo i v Praze. Přinášíme svědectví sestry Vlasty, která se tohoto setkání zúčastnila:

“V sobotu 5.2.2022 jsme se tři sestry FMA (Vlasta, Eva a Maruška) z Prahy-Karlína zúčastnily Setkání zasvěcených osob na Hradčanech naposled s arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP. Nejprve v kostele Všech svatých bylo žehnání hromniček a P.Piťha měl krátké a výstižné zamyšlení nad evangeliem o obětování Ježíše v chrámě. Průvodem za velikého vichru, který unášel kněžím ornáty a zpěvu “Biblických litanií k P. Marii” jsme se přemístili do sv. Víta a zde byla slavná mše sv. za doprovodu krásných zpěvů katedrálního sboru. Po mši sv. jsme se na arcibiskupství občerstvili výbornými koláči, čajem s rumem a gulášem. Na závěr nechyběla fotka s naším otcem biskupem Kájou SDB (a biskupem Beranem na obraze nad námi). Celé setkání bylo krátké a příjemné.”