1. den tridua k MDM

V dnešní první den novény k Marii Dominice Mazzarellové se s námi sestra Pavla Mikysková podělí o to, co jí na naší spoluzakladatelce oslovuje:

“Na Marii Dominice mně inspiruje:
• Její vztah k Eucharistii – to, jak po Ježíši toužila, jak dychtila po hlubokém vztahu s Ním, hledala
každou možnost se s Ním setkat a byla v tom také velice tvořivá. Nebála se pro ten vztah něco
obětovat, brzy vstávala, nevěděla ani kolik je hodin a prostě vyrazila do noci, často mrazem a
nehostinnou krajinou, aby mohla být na mši svaté, aby mohla být s Ním. A byla v tom inspirací i
pro druhé.
• Pak také mně vždycky fascinovalo to, jak se rozhodla jít ošetřovat své příbuzné, když v Mornese
řádila nakažlivá nemoc a pak onemocněla. A co to přineslo do jejího dalšího života: z této silné,
schopné ženy se stala žena křehká , která už zdaleka nezvládala tolik fyzické práce, ale myslím, že
tím zcitlivěl a zesílil její duch, vyrostla a upevnila se v ní odevzdanost a oddanost Bohu… a opět ta
její tvořivost hledat, co Bůh jí nabízí nového v nové situaci.
• A také mě vždy přitahovala její schopnost přátelství a její vztahy, jednoduše „sesterství a
duchovní mateřství“.

A na závěr citát od MDM na dnešní den:

Udržujte, jak nejvíc můžete, spojení s Bohem, buďte stále v jeho přítomnosti.