Setkání CEL (jak jinak než) ONLINE

V sobotu 6.3. se konalo zkrácené setkání všech českých salesiánek. Původně mělo být celý víkend a naživo v Hradci Králové, ale bohužel covidová situace nám to neumožnila. Takže jsme byly vděčné za možnost vidět se alespoň v sobotu online. Technika občas zlobila, ale není všem dnům konec, můžeme se něčemu novému do budoucna naučit. Tématem setkání mělo být hodnocení OPI, takového projektu, který jsme si jako Inspektorie vyrobily, jehož cíle a výzvy se snažíme žít a tak naplňovat charisma, jímž máme sloužit. Nicméně tento úkol byl z online důvodů trochu odsunut. Dopoledne jsme tedy měly možnost každá sestra promluvit na kameru a zreflektovat covidový rok – co nám dal a co nám vzal. Odpoledne se naší online konference zúčastnili čtyři laici – pracovníci v salesiánských dílech. Dva pracují v Praze Kobylisích a dva v Pardubicích. Četlo se i sdílení jedné paní učitelky, která učí na CSŠJB v Karlíně. Hosté odpovídali na rozličné otázky, které byly předem položeny, i které jsme jim my sestry kladly během rozhovoru. Ten se týkal toho, jak my vnímáme laiky v našich dílech, jak oni nás jako komunitu, jako zasvěcené osoby, jaké mohou nastávat třecí plochy, co jedni od druhých očekávají, po čem touží, jak se navzájem potřebujeme… Z debaty jsme odcházeli všichni obohaceni a děkujeme hostům za čas, který nám věnovali. Setkání jsme zakončily krátkým zamyšlením nad naší pastorací v ČR a adorací, tentokrát už ne online, ale každá komunita u sebe v kapli. Děkujeme přípravnému týmu, který to neměl jednoduché, jelikož díky karanténám a opatřením vysílala každá sestra ze svého pokoje. Radujeme se z toho, že jsme se mohly zase po čase všechny sestry vidět a v modlitbě myslíme na naši sestru Mary, která je v těžkém stavu v nemocnici.