Sv. Alois Versiglia a sv. Kalist Caravario

misionáři a mučedníci

Alois Versiglia, biskup

 Slaví se: 25. února

Blahoslaveni: 1983
Svatořečeni: 1. 10. 2000
Alois Versiglia žil v letech: 1873–1930
Kalist Caravario žil v letech: 1903–1930

 

 

Narodil se 5. června 1873 v Oliva Gessi v Itálii. Ve dvanácti letech vstoupil do oratoře na Valdoccu, kde poznal Dona Boska. Byl okouzlený výpravou misionářů, které viděl v Bazilice Marie Pomocnice a rozhodl se, že jednou bude misionářem. V roce 1895 byl vysvěcen na kněze, pak byl ředitelem a magistrem noviců v římském Genzanu a v roce 1906 vedl první salesiánskou výpravu do Číny, kde otevřel misijní stanici Shiu Chow. Zde byl apoštolským vikářem. Zanedlouho byl zvolen biskupem (1920), vysvěcen byl 9. ledna 1921.

Byl moudrým a neúnavným pastýřem svého stáda. Ve svém vikariátu zřídil seminář, dětské útulky, domovy pro staré… Jevil se více jako otec, než jako autorita.

Kalist Caravario, kněz

Narodil se 8. června 1903 v Cuorgné v Itálii. Byl žákem valdocké oratoře. Ještě když byl klerikem, v roce 1924, odjel jako misionář do Číny. V roce 1929 ho mons. Versiglia vysvětil na kněze. V dopise, který se s úctou k němu uchovává a který je poznamenán slzami maminky Rózy, don Kalist píše: „Jenom odvahu moje drahá maminko. Život pomine a bolest skončí. V nebi budeme šťastní. Ať tě nic neznepokojuje, moje drahá maminko. Až budeš nést kříž s Panem Ježíšem, bude o mnoho lehčí a milejší.“

V roce 1930 přišel z malé křesťanské komunity v Shiu-chow 26 letý misionář don Kalist, který měl doprovázet biskupa Versiglia. Ten chtěl navštívit dvě malé školy a 200 křesťanů. 23. února byla připravena všechna zavazadla a potraviny pro 7 lidí, protože cesta (90 km) měla trvat osm dní. Vypravili se 24. února hned ráno po mši sv.: biskup Versiglia, don Caravario, dva mladí učitelé a jejich dvě sestry, 16 letá Pavla, která se vracela ze studií, 22 letá Marie, učitelka, a 22 letá Klára, která šla do Lin-chow jako katechetka. Průvod, v jehož čele stál biskup, odcestoval vlakem ze stanice Shiu-chow. Druhého dne měli plout po řece Lin-chow a doplout do křesťanské komunity. Na řece je však přepadli ozbrojení piráti. Skočili do lodě a násilím odtáhli mladé dívky. Misionáře, kteří se jim postavili na odpor, aby bránili život a ctnost tří křesťanských dívek, začali surově bít a pak je svázali. Ženy odvlekli do skal a misionáře zastřelili. Po 5 dnech vojenské oddíly našly bandity, kteří po krátké přestřelce utekli a dívky tam nechali. Mezitím misionáři don Cavada a sekretář biskupa don Lareno našli s pomocí velitele městské policie mrtvá těla mučedníků. Oba dva měli rozbité hlavy. V neděli večer 2. března si tři osvobozené dívky klekly a modlily se nad tělesnými pozůstatky misionářů, kteří položili svůj život, jen aby je ochránili.

Oba misionáři byli 25. února 1930 zavražděni v Li Tahu Tseui, u řeky Lin Chow. Jan Pavel II. je zapsal mezi blahoslavené 15. května 1983. Svatořečeni byli 1. října 2000.