Marie Mráčková

Marie Mráčková, FMA
1. 3. 1972 – 9. 3. 2021
Sestra Marie Mráčková, nebo také Mary, jak se jí říkalo, se narodila 1. března 1972 ve Vimperku.
Zde byla o měsíc později pokřtěna a se svými sourozenci, bratrem a sestrou, tu prožila dětství. Základní
školu a střední odborné učiliště absolvovala ve svém rodném městě. Po vyučení pak pracovala v Tesle.
V této době se jí naskytla příležitost účastnit se tehdy ještě tajných prázdninových chaloupek, kde se
setkala se salesiánskou spiritualitou.
Postupně vnímala, že právě ji Pán volá jménem a že ji zve, aby ho následovala cestou
zasvěceného života. Roku 1991 tak začala řeholní formaci v brněnské komunitě sester salesiánek.
V následujících dvou letech studovala na biskupském gymnáziu nástavbu s teologickým zaměřením a
současně pracovala ve stanici pečovatelské služby pro děti. Po tříleté formaci v Itálii složila v roce 1996
v Brně své první sliby.
Po složení řeholních slibů byl jejím prvním působištěm Církevní dívčí internát v Hradci Králové.
Pracovala tady jako vychovatelka a současně dokončovala pedagogická studia. V roce 1999 se
přestěhovala do komunity v Plzni, a od roku 2003 zde měla na starosti středisko volného času a později
byla také ředitelkou komunity. V roce 2002 tu složila své věčné sliby. Po sedmi letech v Plzni byla poslána
do komunity v Praze – Karlíně, kde až do současnosti působila nejdříve jako učitelka a od roku 2009 jako
ředitelka Církevní mateřské školy Laura a v posledních třech letech i jako vikářka komunity.
Práce s dětmi ve školce byla pro Mary radostným posláním, jemuž se neúnavně a tvořivě
věnovala. Přála si, aby se ve školce cítily dobře jak děti, tak jejich rodiče a paní učitelky. Právě těm
nejmenším uměla spontánně a poutavě předávat svědectví o blízkosti Boha.
V uplynulých letech také dojížděla za stárnoucí maminkou, kterou doprovázela v závěru jejího
života. Od jejího odchodu na věčnost uplynul pouhý rok a několik měsíců.
Mary byla radostná a plná života, dokázala vnímat jeho humornou stránku a zasmát se a zároveň
s praktickým smyslem pro realitu řešit nejrůznější situace. Ráda kolem sebe vytvářela hezké a přátelské
prostředí. Nenechávala si ujít společné chvíle se sestrami, výlety do přírody, přátelská posezení.
Koncem února Mary onemocněla koronavirem, byla hospitalizována a její stav se během několika
dnů zhoršil. Zemřela 9. března 2021 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Ve své žádosti o složení věčných slibů kdysi napsala: „Během těchto let jsem pochopila, že štěstí
nespočívá ve vlastnění věcí, lidí, situací, jistot, ale v tom, že patřím Kristu.“ Věříme, že se tato její touha
být s Kristem odchodem do Jeho náruče nyní naplnila.