Netušilová Anna

Anna se narodila 25. 7. 1927 v Dolní Čermné (okr. Ústí nad Orlicí)

Spolu se svou sestrou Marií poznaly salesiány již v dětství, protože se v roce 1939 rodina přistěhovala do Prahy – Kobylis, kde byl velký salesiánský ústav s oratoří a školou pro kluky. Ředitelem byl pozdější kardinál Štěpán Trochta. Marie a Anna si brzy oblíbily salesiánský způsob života. Seznámily se s dalšími dívkami, které toužily po zasvěceném životě a společně s nimi se začaly připravovat na vstup k sestrám. Bohužel přišla 50. léta, hranice byly uzavřeny a na formaci do Itálie se nedalo odjet. Salesiánský ústav byl v Kobylisích zavřen a salesiáni i s ostatními řeholníky uvězněni.

Anna měla střední ekonomickou školu, později si udělala dvousemestrový kurs na VŠE – účetnictví.

V 60. letech, kdy se salesiáni vraceli zpět z vězení, se s nimi obě sestry dostaly do kontaktu a na nabídku žít duchovním životem se zavazují žít v chudobě, poslušnosti a čistotě. Pořádají malá duchovní cvičení pro dívky a mladé ženy, učí náboženství po domech, pomáhají lidem ve farnosti.

Kolem roku 1975 se vytváří již pevnější skupinka mladých žen. Jsou zde tři dívky – Jana Tauchmanová, Marie Zímová, Marie Hušková – které opravdově touží po zasvěceném životě. Jejich sen se plní 8. 12. 1980, kdy tyto tři skládají své první sliby. Vše je velmi tajné. Ani jejich přítelkyně Marie a Anna nic netuší, protože v té době měly povolení skládat sliby jen dívky do 30 let a sestry Netušilovy byly o mnoho starší. Postupně se však otvírají dveře i jim, a tak se 30. 12. 1984 dovršuje jejich 40leté čekání a skládají své sliby. První i věčné najednou.

Po tomto datu se v jejich domě dále setkávají dívky a mladí. Přicházejí tajně kněží a konají se bohoslužby, učí se katechismus, vysvětlují se pravidla řeholního života.

Po pádu komunistického režimu jsou obě sestry šťastné a říkají, že jejich oběť stála za to.

Anna se stává hlavní ekonomkou v nově se rodící komunitě v České republice.

Jejich působení je velmi plodné a povzbudivé. Pán si obě zavolal skrze velmi těžkou a namáhavou práci.

Anna odchází do věčné radosti dne 14. 8. 1993, během vigilie velkého svátku Panny Marie.