Citáty Marie Dominiky Mazzarellové

Nebojte se, protože Bůh je s námi.

Kdo skutečně miluje Ježíše, vychází se všemi.

Neztrácej odvahu kvůli žádné těžkosti, které tě mohou potkat.

Modlete se neustále. Vzpomeňte na to, že modlitba je klíč, který otevírá poklady nebe.

Pamatuj, že trní vytrpěné z lásky k Ježíši, se změní v růže.

Je tak potřebné, abychom zvlášť v tyto vzácné dny horlivě a upřímně praktikovali opravdovou pokoru.

Odvahu! Ochotně pracujte pro Ježíše a buďte spokojení. Všechno, co děláte a trpíte, bude dobře zaplacené v nebi.

Vzbuďte velkou důvěru v Boha, nezakládejte si příliš na sobě a uvidíte, že všechno bude v pořádku.

Nikdy nenechte vyhasnout horlivost, kterou Pán zapálil ve vašem srdci.

Snaž se, abys byla stále vzorem ctností: pokory, lásky a poslušnosti.

Nikdy neztrácejte odvahu.

Nezapomeň, že nestačí jen začít, je třeba pokračovat, stále bojovat, každý den.

Opravujte, stále napomínejte, ale v srdci mějte soucit a jednejte se všemi s láskou.

Dělejte ve svobodě to, co vyžaduje láska.

Věci, kterým se naučí z příkladu, zůstanou velmi vryté do srdce a udělají o moc víc dobra.

Nedostatky jsou tu stále, je třeba opravovat a napravit to, co se dá, ale klidně, a zbytek nechat v rukou Pána.

Udržujte, jak nejvíc můžete, spojení s Bohem, buďte stále v jeho přítomnosti.

Odvahu, udělejme trochu dobra, dokud máme ještě čas.

Mluvte se všemi, mějte je všechny ráda, jak nejvíc můžete, ale dávejte stále pozor, aby srdce nepřilnulo k nikomu jinému, než k Pánu.

Jediná věc, která nás může bolet, je nemilovat.

S dobrým úmyslem nestačí začít. Je třeba bojovat každý den.

Nemějte malé srdce, ale velké, velkorysé, bez spousty strachu.

Odvahu. Buď veselý/á a rozveselte všechny kolem sebe.

Musíme bojovat a vyhnat každé sobectví, potom bude naše srdce klidné.

Snažte se chovat tak, aby byl Ježíš rád mezi vámi.

Radost je znamením srdce, které mnoho miluje Boha.

Doporučuji Ti, abys nikdy neztrácel odvahu.

Nikdy neztrácej odvahu a neříkej žádné ale…

Mluvte málo s lidmi, ale hodně s Pánem. On vás učiní opravdu moudré.

Abychom byli veselí, musíme jít jednoduše dopředu a všechno dělat z lásky k Ježíšovi.

Musíme mít dlouhou trpělivost a laskavost bez míry.

Jestli chcete dobře uspět a mít zisk, pracujte stále a jenom pro Boha.

Modli se hodně a modli se srdcem.

Trocha pokory spraví všechno.

Odvahu! Musíme bojovat se sobectvím, musíme zabít tu zlou potvoru.

Udělej pokoru svou přítelkyní. Neposlouchejte pýchu.

Modlete se stále. Modlitba je zbraň, která vás ochrání před všemi nepřáteli a pomůže vám ve všech vašich potřebách.