Citáty Filipa Rinaldiho

Je dokonalejší jeden den pracovat podle Boží vůle, než se postit nebo umrtvovat z vlastní vůle.

Ztrácet odvahu kvůli vlastním chybám znamená mít malou víru v Boha a příliš spoléhat na vlastní síly.

Láska k Bohu a sjednocení s Ním nutně vedou k lásce k bližnímu, ke každému bez výjimky.

Opravdová láska není založena na slovech, ale je třeba prokazovat bratřím a sestrám dobro, jak jen je to možné.

Snoubenky a matky si zaslouží velkou úctu a obdiv, protože svou velkou láskou a obětí připravují novou generaci. Díky matkám má církev kněze.

S děvčaty a kluky je potřeba být spravedlivý, ale ne vykonavatelem spravedlnosti.

Pravá láska k bližnímu není nic jiného než milovat Boha v bližním.

Dejte si pozor na malé chyby, kterých si třeba nevšimneme, protože nejsou vážné, ale vážně narušují lásku: posuzování druhých, bezdůvodné mluvení o chybách druhých, nesnášení chyb druhých.

Zvláště při hrách se pozná, jestli je mezi vámi láska, protože se při nich viditelněji projeví charaktery, ctnosti i chyby každého.

Bůh působí v duši, kterou chce posvětit tak, že ji učiní prostší (nekomplikovanou, průzračnou).

Bůh dává každému dostatek prostředků potřebných k posvěcení: kdo se nestane svatým, nemůže to dávat za vinu nikomu kromě sebe.

Rozjímání. To jediné slovo se mě velice hluboce dotklo. Způsobilo, že jsem pochopil důležitost, jakou Don Bosco připisoval rozjímavé modlitbě.

Vždy musím být plný dobroty.

Při zpovídání chci vyzařovat co nejvíce lásky.

Díla našeho Pána se rodí v chudobě a v pokoře a upevňují se v tichosti.