Setkání ředitelek komunit v Donovalech

O víkendu 2. – 4. června 2023 se na Slovensku v Donovalech uskutečnilo setkání českých a slovenských ředitelek komunit. Poprosili jsme Helenu Křenkovou, ředitelku komunity z Prahy Karlína, aby nám setkání přiblížila:

“Programem sobotního dopoledne nás provázel dominikán P. Mannes Stanislav Marušák OP a sestra dominikánka Karola Mária Dravecká OP. Přednáška o tajemství Vtělení a Božího průlomu do každodenního života člověka vycházela ze starobylého obrazu Mascarella, nejstaršího vyobrazení sv. Dominika a jeho bratří. Toto znázornění komunity shromážděné kolem stolu nás postupně vedlo k zamyšlení nad společenstvím, pohostinností Boha i člověka až k tajemství Eucharistie.

Odpoledne se některé z nás nechaly vylákat nádhernou přírodou Nízkých Tater a neméně krásným počasím alespoň na pár hodin do hor, takže nechyběl výstup na Novou holu a Zvolen, z něhož byl díky jasnému počasí úžasný kruhový rozhled. Při návratu jsme pak mohly zjistit, že to, co je na mapě vyznačeno jako cyklostezka, nemusí být schůdné ani pěšky, ba dokonce nemusí v terénu vůbec existovat 🙂

V dalším programu nechyběl prostor pro sdílení zkušeností z komunit, pro nejrůznější praktické informace a večer také pro společnou zábavu.

Podobná setkání jsou pro nás dobrou příležitostí se navzájem poznat, sdílet zkušenosti z komunit a také se inspirovat u našich sousedů.”

Děkujeme sestře Heleně a jen dodáme, že příští rok toto setkání bude hostit zase Česká Republika 🙂