Duchovní obnova v Sebranicích

Každoročně sestry salesiánky participují s bratry salesiány ze Sebranic na postní duchovní obnově pro děti. Ani letos tomu nebylo jinak. Sestry z Hradce (Jana a Pavla) se věnovaly dětem mladšího školního věku, sestry z Brna (Majka K. a Dari) dětem staršího školního věku.

Nejdřív dáme slovo sestře Janě: “Dělaly jsme s dětmi program o přátelství mezi Petrem a Ježíšem s využitím biblických postaviček.  Nechyběly ani ukazovací písničky a hry. Děti vyrobily a pak se modlily vlastní křížovou cestu. Na závěr byla mše svatá.”

Sestra Majka nám prozradí, jaký program měly děti starší: “Se staršími dětmi – s mládeží jsme se zaměřili především na hodnoty. Taky jsme pracovali s biblickými postavičkami, pak jsme dělali koláž o hodnotách, ty jsme potom třídili. Na závěr se mládež mohla rozhodnout, zda bude zdobit svíce nebo se dívat na film pro náročné. Bylo to velmi milé, živé setkání.

Děkujeme bratřím salesiánům za pozvání, Pánu Bohu, že jsme mohly být Jeho nástroji a přispět k tomu, aby se děti v této postní době přiblížily více Pánu Ježíši. A to přejeme a vyprošujeme i každému z vás…