Sobotní výlet MŠ Laura

V sobotu 23. dubna si učitelky z Mateřské školy „Laura“ spolu s dětmi a jejich rodinami vyšly na jarní výlet. Ze sester salesiánek se přidaly sestra Helena a Eva.
Sraz byl na zastávce tramvaje Bílá Hora. Zamířili jsme do nedalekého poutního areálu s kostelem Panny Marie Vítězné v Řepích. Prohlédli jsme si kostel a ambity. Pak jsme pokračovali k Mohyle na Bílé hoře, která je připomínkou bitvy z 8. listopadu 1620. Náš výlet se naštěstí obešel bez jakýchkoli bojů. Děti si spokojeně hrály a dospělí si povídali.
Naše cesta pak vedla krásným zeleným prostředím plným jarních květů. Děti se proplétaly mezi stromy a nazvaly to „zábavnou cestou“. S radostí využily několik hřišť s prolézačkami. Vyvrcholením naší cesty bylo opékání Marshmallownů na plynovém hořáku, který jeden tatínek přinesl. Po tříhodinovém výletu za nádherného počasí jsme se spokojeně rozjeli do svých domovů.