Každoroční ŘEZ v Karlíně

    Ptáte se, co jsme řezaly? Či něco prořezávaly? ŘEZ je naše zkratka, jejíž význam se za chvíli dozvíte. Na prahu Svatého týdne, o víkendu 8.-10.4. se v Praze Karlíně konalo setkání sester ředitelek, ekonomek a zodpovědných za dílo a přítomných v pastoraci. Sešla se nás necelá dvacítka a s programem jsme byly nadmíru spokojené, jak znělo v závěrečném hodnocení. Vaření se ujala sestra Pavla a Zuzka, jimž patří velký dík. Navštívil nás i salesián Petr Boštík, aby s námi prožil mši svatou a povzbudil nás v tázání se: “Co máme dělat?” jak se ptali již lidé za dob Pána Ježíše. Celý program se točil kolem slova Docibilitas, což je italské slovo, které znamená schopnost učit se z toho, co se děje kolem nás. Je to téma, které vyplynulo i z podzimní generální kapituly v Římě. Toto téma se zdá velmi aktuální, takže sdílení byla opravdu hutná a konkrétní. Realita, v níž se nachází svět, církev, Česká Republika i naše Inspektorie – nic se nevymklo Bohu z rukou a my máme s Duchem svatým spolupracovat a hledat, jaké výzvy nám tato realita přináší a jak odpovídat v dnešní době na volání mladých. Navštívil nás (virtuálně) otec Amadeo Cencini, od kterého jsme si vyslechly podněty na toto téma. Technika v dnešní době umožňuje opravdu hodně. Byly s námi online spojeny i dvě naše sestry, které se setkání nemohly účastnit fyzicky. Byl čas i na ekonomické školení, prezentaci, kam se ubíráme v oblasti médií a také na modlitbu, jelikož nepracujeme sami, ale chceme se připojit k dobru, jež pro nás Otec připravil. Na závěr děkujeme přípravnému týmu ve složení provinciální představená a provinciální ekonomka.