Svátek vděčnosti Hradecké komunity

Svůj svátek vděčnosti pojala hradecká komunita poněkud příznačně výletem do Pardubic. Zúčastnily jsme se mše svaté v kostele sv.Bartoloměje, poté jsme si prošly historické centrum a navštívily pardubický zámek, dozvěděly se něco o místní historii, o Arnoštovi z Pardubic a slavném rodu Pernštejnů a tuto část zakončily společným obědem. Odpoledne jsme navštívily rodinu Hanky Incerti, sestry Dany Fučíkové, kde se nám o “kulturní”program postarali její dva synovci. Celý svátek jsme zakončily již zpátky v Hradci Králové večerní oslavou na zahradě spojenou s poděkováním, oslavou narozenin Niky, rozlučkou s Věrkou a závěrečným kvízem pro končící ředitelku Danku.