Svátek vděčnosti Brněnské komunity

Sestra ředitelka Brněnské komunity Pavla Mikysková píše, jak komunita strávila svátek vděčnosti: “V neděli 16. června slavila naše komunita v Brně Svátek vděčnosti. U slavnostního oběda jsme si vzájemně poděkovaly a přiťukly. Času jsme měly docela hodně, takže jsme si dopřály chvíli společně posedět a popovídat si, což bylo, myslím, pro všechny to nejhezčí a milé. Alenka si potom šla odpočinout a zbytek komunity vyrazil směr Slavkov ke kapličce sv. Urbana. Majka nás dovezla téměř na místo, takže jsme se napojily na 10. zastavení křížové cesty od akad. malíře Milivoje Husáka z Lelekovic (zmiňuji ho proto, že je také autorem obrazů v našem kostele v Žabinách). Kolem bylo krásně, jen nám podjížděly nohy v blátě, vzniklém po vydatném dešti v noci. U opuštěné kaple na kopci se to hemžilo vstřícnými lidmi v dobových renesančních kostýmech, kteří si tam dělali piknik, takže jsme růženec kvůli přelidnění nechali až na zpáteční cestu. Z rozbláceného kopce pro auto obětavě zamířila jen Majka, zatímco my se Zdíšou jsme se kochaly krásnou rovnou krajinou a sešly jsme se u silnice, kam pro nás přijela Majka. Za mě osobně to byl milý a pestrý den, ve kterém jsem si uvědomovala, že mám opravdu hodně důvodů k vděčnosti.”

Děkujeme sestře Pavle a přejeme Brněnské komunitě požehnaný prázdninový čas, ať už naplněný akcemi s mládeží nebo odpočinkem. Věříme, že tam bude obojí.