Noc kostelů u FMA

Do noci kostelů se zapojily naše komunity podle svých možností. Přinášíme zprávy z Plzně a z Prahy – Karlína. Něco více o Plzni nám prozradí sestra Dari Vedrová.

“Do Noci kostelů jsme se tentokrát zapojily v Plzni-Křimicích v kostele Narození Panny Marie Na Horničce, kde jsme měly na starosti program pro děti. Pomáhaly nám ještě dvě paní a dvě děvčata. U sestry Hanky si děti mohly zahrát na citerku a my ostatní jsme měly připraveno 5 stanovišť ( všechny s tématikou kostela), po jejichž absolvování děti dostaly sladkou odměnu. Našimi hlavními zákazníky byly děti, které sem přišly na pěvecké vystoupení, ale i jejich sourozenci nebo kamarádi. Dospělí si pak mohly užít ochutnávku různých značek mešních vín, v kostele byla i výstava výtvarných prací a večerní koncert pro kytaru a příčnou flétnu. Akce se nám moc líbila a děti byly spokojené, že měly připravený program.”

Z Prahy – Karlína se ozývá sestra Jana Marková: “Letos jsme v naší kapli svatého Karla Boromejského, která je součástí našeho domu, přivítali 108 účastníků. Vytvořila se moc pěkná rodinná atmosféra, některé návštěvníky dokonce pojila s naším domem společná historie (chodili sem do školky…). Pro děti byl připraven zajímavý program – mohly si vymalovat obrázky svatých, kteří mají v naší kapli obraz či sochu, mohli si zkusit okuřovat kadidlem, zahrát si ministrantské pexeso… Dospělí si mohli poslechnout výklad o kapli z úst sestry Marušky Vavříkové a dvakrát byla v nabídce modlitba se sestrami salesiánkami: jednou modlitba breviáře (nešpor), podruhé modlitba chval. Celý program koordinovala sestra Maruška Vavříková, které patří největší dík, ale letos byla zapojená skoro celá komunita, takže jsme se vystřídaly a někomu se podařilo během večera navštívit i jiné otevřené kostely.”