Krásný den s Marií

Dnes, 24.5., je slavnost Panny Marie Pomocnice. Nezapomeňme dnes pobýt chvíli s Pannou Marií a oslavovat Boha za její život a její pomoc jak v dějinách církve, tak i v našich životech.

Don Bosko a celá salesiánská rodina Pannu Marii Pomocnici velmi ctí. A co víc, my, Dcery Panny Marie Pomocnice, jsme živým pomníkem Don Boskovy vděčnosti Panně Marii.