Byly jsme na CSM

Celostátní setkání mládeže je celorepubliková akce převážně pro katolickou mládež v ČR, a tak jsme tam nechyběly ani my, sestry salesiánky, jelikož výchova a pobývání mezi mládeží je naše hlavní poslání 🙂 CSM se konalo ve dnech 9.-14.8.2022 v Hradci Králové.

Každá komunita poslala své zástupkyně, takže nás byla přítomna dobrá desítka, občas i více. Přes polovinu setkání stihla i postulantka Maruška, která v sobotu odlétala na svou formaci do Itálie. Většinu sester jste mohly potkat v slušivých vínových tričkách, které jsme pro tuto příležitost nechaly vyrobit. Některé z nás doprovázely na akci početné i méně početné skupinky mládeže, jiné sloužily na stánku Bosko point prodáváním občerstvení, další salesiánku jste mohly potkat ve stánku přímluvné modlitby… Někteří z účastníků měli to štěstí, že bydleli přímo v našem domě v Kuklenách a jiní zase měli to štěstí, že ho v pátek odpoledne při svědectví skutkem mohli pořádně uklidit 🙂 (tedy uveďme to na správnou míru – zahradu a sousedící kostel). Účastnily jsme se programu, modlily jsme se spolu s ostatními, vedly jsme zbožné i méně zbožné diskuze, hrály jsme roztodivné hry, utužovaly vztahy s našimi bratry v rámci salesiánské rodiny (i mimo) a strávily jsme krásný a snad i plodný týden v Hradci. Děkujeme všem organizátorům i přítomným! Více foto zde.