Svátek vděčnosti v komunitě Plzeň

Naše plzeňská komunita si zvolila za svůj svátek vděčnosti slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 26.5. Začaly jsme hledáním nějakého kostela v diecézi, který by byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a objevily jsme hřbitovní kostel v Andělské hoře na Karlovarsku. Proto jsme se po ranní mši svaté vypravily nejprve do městečka Toužim, kde jsme v příjemné menší restauraci se zahrádkou poobědvaly a potom jsme již vyrazily směr Andělská hora. Už zdálky nás zaujal kamenný masiv nad městečkem, na jehož vrcholu se tyčila zřícenina hradu. Zříceninu jsme si důkladně prohlédly a zjistily jsme, že je odtud krásný výhled na Slavkovský les a Krušné hory, kde jsme rozeznaly i nejvyšší vrchol Klínovec. Z hradu jsme se vypravily lesní pěšinou ke kapličce Panny Marie, kde bylo i krásné tábornické zákoutí s potokem, přístřeškem se stoly a lavicemi a ohništěm. Odtud jsme pozvolna zamířily zpět do městečka ke kostelu Nejsvětější Trojice, který je velmi zajímavý svým trojúhelníkovým půdorysem. V kostele se v 18 hodin konal koncert kytaristy a písničkáře Jana Smolíka, s nímž vystupovala i karlovarská písničkářka Klára. Koncert se nám moc líbil a odjížděly jsme plné vděčnosti za krásný den, plný slunce, přírody, pokoje a radosti.