Pátý den novény – Maria, žena na straně chudoby

Maria, žena na straně chudoby

Maria je žena na straně chudých, utlačovaných, těch posledních. Dává jim vytrvale přednost. Přijímá je vždy a je připravena se jich zastat bez váhání a kompromisů. Jsou to její oblíbené děti. Je pro ni přirozené se takhle chovat, ve svém srdci nemůže jinak: chudá s chudými, zde nachází své štěstí.