M. Mráčková – pohřeb a živé vysílání mše sv.

Milí přátelé,

s naší sestrou Marií (Mary) Mráčkovou se rozloučíme

v pátek 19. března 2021 při mši sv. v 11.30 hod v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích,

poté bude uložena do hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích.

Vzhledem k současné situaci je mše sv. v kostele vyhrazena pouze pro sestry salesiánky a blízké příbuzné. Pro ostatní bude bohoslužba přenášena on-line, případně se jí mohou zúčastnit na ozvučené farní zahradě nebo v sále pod kostelem.

Zůstáváme spojeni v modlitbě, ve víře a v důvěře.

Parte a nekrolog

Sestry salesiánky