Vše nejlepší maminkám

Dnes slavíme svátek všech maminek. Jak těch fyzických, tak těch duchovních. Přejeme teda vám, milé maminky (babičky), ženy, ať rostete do krásy vnější i vnitřní a necháváte se prostoupit Boží láskou a milosrdenstvím, aby jste je mohly rozlévat všude tam, kde jste!

Jednou mi jedna mladá dívka, která se připravovala na biřmování, říkala, že by si ráda vybrala za patronku nějakou svatou maminku, ale že je to hrozné – všude samé řeholnice!

Je pravda, že v dřívějších dobách se mělo za to, že duchovní povolání má lehčí a kratší cestu ke svatosti a kdybychom možná udělali statistiku, našli bychom více kanonizovaných svatých řeholnic než maminek.  Naštěstí dnes už to chápeme jinak – v každém povolání se člověk může stát svatým: ať je ještě dítě, dospívající, rodič nebo zasvěcený.

A tak jsem si dala práci a mladé tazatelce našla 20 svatých žen, které byly maminkami. Proto se nebojme seznámit s životy těchto svatých žen a prosit je o přímluvu při všech “běžných”  a “všedních” dnech mezi kupou prádla, prací a uspáváním dětí. Ony také ví, co to je…

Sv. Monika, Sv. Zdislava, sv. Jana Beretta Molla, sv. Ludmila, sv. Jana Františka de Chantal, sv. Alžběta Portugalská, sv. Zelie Martinová, sv. Markéta Uherská, sv. Helena