Puišyté Petronélé, Litva

Narodila se 6. 11. 1915 ve vesničce Paantvardzio (Litva),

kde žila se svými rodiči a dvěma bratry. Po základní škole začala navštěvovat školu střihu a šití. Poté se stala švadlenou.

V roce 1943 přišla do Vyténai hledat práci. Setkala se zde se salesiánem Antanasem Skeltysem, předložila mu svou žádost o práci a zmínila se i o tom, že by se chtěla stát salesiánkou. Na její otázku: „Kdy můžu začít?“ jí odpověděl: „Zítra!“ Sestra Petronélé opravdu přišla druhý den a začala pracovat u salesiánů. Starala se o šatník, šila, spravovala oděvy dětem, mladým i salesiánům a vypomáhala v kuchyni. Bohužel takto ji zastihl komunistický režim. Dům byl zavřen a ona musela odejít. Ještě před tím ale salesián Skeltys přijal její první sliby a řekl: „Od nynějška jsi salesiánka.“

Od roku 1948 byla ve farnosti Skirsnemuné a vypomáhala, jak mohla. Katechizovala, starala se o domácnost, o kněze. Od roku 1962 pečovala o nemocného kněze Jonase Gribulise a po jeho smrti našla útočiště u sester Svaté Rodiny, kde složila sliby.

Po roce 1981 se „na scéně“ objevily sestry salesiánky. A tak sestra Petronilé 8. 12. 1986 složila své věčné sliby a žila salesiánským životem i když ještě v tajnosti. Starala se o děti a mladé, učila je katechizmu, pomáhala v kostele, šila liturgické oděvy. A to vše až do své smrti, která ji našla připravenou a odevzdanou do Boží vůle.

Umřela dne 16. 3. 1990.