Holíbková Anežka

Narodila se 29. 3. 1908 v Soběchlebech u Brna.

Do Kongregace salesiánek vstoupila velmi mladá. Jak se dozvěděla o salesiánské rodině, není jasné. Ve svých 18 letech opustila svou vlast, Československo, a odjela do Itálie na formaci. Do Turína přijela 10. 6. 1926 spolu se dvěma dívkami ze Slovenska. Ve svých 27 letech přijela do Brazílie. Tuto zem si velmi zamilovala a stala se její druhou vlastí, takže v roce 1968 požádala o brazilskou státní příslušnost. Byla výbornou a laskavou učitelkou, po mnoho let zastávala službu představené v komunitě sester a byla dokonce jmenovaná inspektorkou (tzn. provinční představenou) v Portugalsku a v Brazílii.

S velkým optimismem a vírou dokázala překonávat všechny těžkosti, které život přinášel. Příkladem byl den, kdy obdržela dopis, psaný v mateřském jazyce, kterému rozuměla jen ona sama. Jelikož byla velká slavnost ve škole a v komunitě, oznámila až následující den obsah dopisu – byla v něm zpráva, že zemřela její maminka.

Po životě plném lásky pro druhé si ji Pán zavolal 26. 2. 1990 v Brazílii.