Vodní hry

Přeji si mít přilbu

Pomůcky:
2 fungující stříkací pistole, 2 svíčky a zápalky

Účastníci:
4 děti

Hra:
Rozdělte čtyři děti do dvou družstev. Dvě děti se postaví čelem k divákům a do ruky dostanou zapálenou svíčku, kterou si budou držet před obličejem. Upozorněte je, aby nesfoukly plamen. Zbývající dvě děti se stříkajícími pistolemi si kleknou na kolena asi 1,5 – 2,1 m před své spoluhráče. Když řeknete „START“, snaží se zhasnout svíčku pomocí pistole. Všechny děti se budou smát až uvidí, jak děti se svíčkami, začínají vlhnout. Tým, který první zhasí svíčku, vyhrává.

Nápověda:
Přesvědčte se, že stříkací pistole fungují a jsou stejné v přesnosti dostřelu. Připravte si dva pomocníky, kteří budou hlídat, aby od svíček nikomu nechytly vlasy.


Holení míče

Pomůcky:
2 míče do vody pokryté pěnou na holení, 2 ruční holicí strojky (středně ostré)

Účastníci:
4 děti rozdělené do dvou družstev

Hra:
Jedno dítě z každého družstva se posadí na židli čelem k divákům. Jeho partner „holič“ jednou rukou drží nad hlavou sedícího hráče míč natřený holící pěnou. Určete čas dvě minuty. Na povel „START“ použijí „holiči“ svou volnou ruku k tomu, aby opatrně oholili míč. Kdo první „praskne“ míč, vypadává ze hry. Pokud nikomu míč nepraskne, po dvou minutách rozhodnete, kdo má míč nejvíce oholen. Ten je vítězem.

Nápověda:
Poraďte dětem sedícím na židlích, aby zavřely oči. Pytlík může kdykoli prasknout a pěna vyletět. Připravte si ručníky na ruce.


Pistolnická hra na divokém západě

Pomůcky:
4 stříkací pistole, 10 m dlouhý provaz, 4 kovbojské klobouky (nepovinně), stopky, ručníky

Účastníci:
8 dětí

Hra:
Naplněné stříkací pistole dejte čtyřem dětem a řekněte jim, aby si je držely mezi koleny, dokud neřeknete start! Každému dejte na hlavu klobouk. Z ostatních čtyř dětí utvořte čtverec o hraně 2,4 m, každé dítě postavte do jednoho rohu, omotejte kolem nich provaz a vytvořte čtverec. Tím vytvoříte „korral“ (ohradu na koně, dobytek). Pak řekněte čtyřem dětem se stříkacími pistolemi, aby šly do „ok korral.“ Cílem hry je mít co nejdříve prázdnou stříkací pistoli. Kdo první zvedne prázdnou zbraň, vítězí. Zakřičte „Jedeme!“ Dejte jim ručníky na usušení.


Rychlá houbová štafeta

Pomůcky:
6 velkých hub na mytí, 2 kýble a 2 dvoulitrové plastové lahve na vodu

Účastníci:
2 týmy (3 chlapci a 3 dívky)

Příprava:
Naplňte kýble vodou. Sundejte z lahví nálepky a odřízněte vrchní část lahve (1 cm od vrcholu). Obě lahve plné vody umístěte do zadní části místnosti.

Hra:
Každý hráč v družstvu si vezme houbu a před povelem „START“ ji namočí v kbelíku. Na povel „START,“ se první hráči rozběhnou se svými namočenými houbami dopředu a vyždímají je do láhve svého družstva, pak se vrátí a plácnou do ruky dalšího hráče, který celý proces opakuje. Hráči si mohou namáčet své houby, zatímco čekají, až na ně přijde řada. Pro každou štafetu určete časový limit dvě až tři minuty. Vítězné družstvo je určeno podle množství vody v lahvích.

Nápověda:
Podle typu podlahy zvažte, zda je potřeba ji zakrýt. Připravte si hadry pro případ rozlití vody.


Týmová práce s vodou

Pomůcky:
2 kýble s vodou, 8 papírových kelímků, dlouhý stůl nebo dva stoly, igelit na pokrytí stolu, něco na zakrytí podlahy a 2 čisté prázdné lahve od vody

Účastníci:
4 chlapci a 4 dívky

Hra:
Stůl umístěte doprostřed jeviště. Dvě prázdné lahve od vody postavte doprostřed stolu, jednu pro každý tým. Obě družstva se postaví za stůl směrem k divákům. Chlapci se postaví do řady na pravou stranu stolu a dívky na levou. Kýble s vodou postavte na zem na konec každé řady. Každému hráči dejte papírový kelímek. Předmětem hry je přemístit během daného času vodu z kýble pomocí kelímků do lahve od vody. Když zavelíte „START,“ hráči stojící u kýblů ponoří své kelímky a naplní je vodou. Pak přelijí vodu do kelímku svého spoluhráče. Ti pak pokračují, lijí vodu ze svého kelímku do kelímku třetího hráče, a tak dále dokud poslední hráč nenalije vodu do lahve. Družstva nemusí čekat s naplněním druhého kelímku až první kelímek s vodou dorazí do lahve. Vítězí tým, který první naplní láhev s vodou.

Nápověda:
Jestliže použijete velké lahve, nakreslete na ně rysku, po kterou hráči musí láhev naplnit.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA