Hádanky

Maniak stroj

Pomůcky:
seznam strojů: auto, náklaďák, loď, letadlo…

stopky

Účastníci: 6 dětí

Hra:
Tento typ hry se nazývá šaráda. Šest účastníků odejde do vedlejší místnosti. Vysvětlete jim, že budou hrát stroj. Každý z nich bude součástí stroje a ostatní děti se pokusí uhodnout, o jaký stroj jde. Nechte je vybrat si stroj z vašeho seznamu, prodiskutovat a zkusit si svou část stroje. Až se procvičí, postavte je do čela místnosti a nechte ostatní hádat, co hráči předvádějí. Časový limit je jedna minuta. Kdo uhodne správně, dostane bod. Vyvolávejte kohokoli, kdo chce hádat.

Nápověda:
Budete potřebovat někoho z vedoucích dětí na dobu, kdy budete ve vedlejší místnosti. Pomozte hráčům v rozhodování, který stroj si zvolit a počínejte si rychle.


Vítězná obálka

Pomůcky:
8 velkých obálek, proužky papíru, cena

Účastníci: 2 týmy po 4 dětech

Příprava:
Očíslujte obálky od jedné do osmi. Na sedm proužků papíru napište „PROMIŇ“ a na osmý „VÍTĚZ.“ Pak je vložte do obálek. Obálky je možné upevnit na přenosnou tabuli nebo plakátovací plochu.

Hra:
Určete tým, který začne, a zeptejte se jich na opakovací otázky z biblické hodiny. Nechte tým spolupracovat a určete vedoucího, který vám řekne odpověď. Správná odpověď umožní hráčům vybrat si obálku. Dejte týmu chvilku na vykřikování svých návrhů, kterou obálku vybrat. Týmy se střídají pokud jeden nenajde obálku s nápisem „VÍTĚZ.“
Vítězný tým odměňte cenou.


Kuličky

Pomůcky:
průhledná plastová nádoba naplněná kuličkami, korálky nebo gum. balonky a obálka

Účastníci:
všichni chlapci a dívky z publika

Příprava:
Spočítejte kuličky, když je vkládáte do nádoby. Celkový počet napište na papírek a ten vložte do zalepené obálky. Vy si číslo také zaznamenejte, abyste ho měli po ruce, když začnete hrát.

Hra:
Nechte děti hádat počet kuliček. Přijímejte odpovědi střídavě z dívčí a chlapecké strany. Pomocníci nosí nádobu kolem dětí, aby jí viděli. Při každém návrhu řekněte dětem, zda je skutečné číslo vyšší, nebo nižší. Pokud uhodnou správné číslo dívky, získavají bod. Pokud uhodnou chlapci, získavají ho chlapci.


Uhodni píseň

Pomůcky:
Kazety se známými melodiemi – pouze instrumentální, nebo živí muzikanti

Účastníci:
2 týmy po 6 dětech

Hra:
Předmětem hry je uhodnout, o jakou píseň jde při instrumentální nahrávce. Připravte osm skladeb. Ujistěte se, že děti mohou skladby poznat. Každý tým si stoupne do řady čelem k publiku. Hádat smějí pouze, když jsou vyvoláni. Účastníci zvednou své ruce, pokud chtějí hádat. Správná odpověď je odměněna bodem. Hráči si musí sednout, pokud špatně hádali. Zvažte udělení ceny útěchy. Pro ztížení hry se zeptejte týmu, který uhodl píseň, o jaký druh hudby se jedná.


Hádání biblických postav

Pomůcky:
seznam 5-ti biblických postav, které jste studovali během posledních dvou měsíců

Účastníci:
5 chlapců a 5 dívek

Hra:
Vezměte tři biblické postavy, které jsou dětem dobře známy. Jeden člen z každého týmu si stoupne o krok vpřed, aby reprezentoval zbytek družstva. Hráči se střídají v kladení otázek typu „ANO“ „NE“, které jim pomohou určit postavu. Týmy se střídají mezi sebou. Kdo první uhodne, o jakou postavu jde, získává pro tým bod. Jméno postavy musí být navrženo místo otázky. Pokud je navržena nesprávná postava, získává bod soupeřící družstvo. Dejte všem dětem v obou týmech zapojit se do hry. Tým, který získá více bodů, vítězí.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz) Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA