Štafetové hry

Plivání semínek

Pomůcky:
2 talíře plné semínek z melounu a 2 mísy

Účastníci:
l chlapec a l dívka

Hra:
Pomocníci drží talíře plné semínek před publikem. Na povel „START“ hráči naberou svými ústy semínka, běží na druhý konec místnosti, vyplivnou semínka do misky (každý má svou) pak musí běžet zpět a nabrat další semínka a udělat totéž. Kdo během dvou minut naplní svou misku více semínky, vítězí.


Překážkový běh

Pomůcky: zde jsou dva seznamy námětů pomůcek. Použij svou fantazii pro vytvoření své vlastní překážkové dráhy.
Seznam č. l: míč, budík, tepláky, koláč, kartáček na zuby, otvor pro dveře
Seznam č. 2: smeták, štos papírů, šaty, šňůra na prádlo, kolíčky, nádobí, utěrka, pytel s odpadky, stůl (postel), prostěradlo

Účastníci: 2 nebo více dětí

Příprava:
Ze všech her má tato nejvíce variant. Jednoduše potřebujete 5 nebo 6 věcí, které budou děti dělat. Je dobré, aby všechny akce navazovaly, takže hra bude mít jeden námět.

Hra:
Změřte čas prvního účastníka, když běží překážkovou dráhu. Pak změřte čas druhému. Kdo má lepší čas, vítězí.

Příprava do školy!
l. Hoď balón na budík.
2. Oblékni teplákovou soupravu (přes šaty)
3. Sněz koláč.
4. Vyčisti si zuby
5. Proběhni dveřmi

Úklid
1. Zameť smetáčkem kousky papírů
2. Pověs šaty na šňůru
3. Utři nádobí
4. Vynes pytel s odpadky
5. Ustel postel

Nápověda:
Udělejte dopředu zkoušku s několika dětmi, abyste vychytali chyby.


Citrónový shaker

Pomůcky: 2 klínky citronu, 2 lžíce cukru, 2 šálky vody

Účastníci:
2 děti

Hra:
Na jeden konec místnosti umístěte dva hráče. Na druhý všechny pomůcky. Jakmile hra začne, oba hráči běží ke stolu s věcmi a sní trojúhelníček citronu. Když skončí, běží zpět na start. Pak běží zpět ke stolu a snědí lžíci cukru, běží zpět na startovní čáru a opět zpět ke stolu. Tam vypijí šálek vody. Poslední částí hry je smíchat všechny limonádové ingredience ve svém žaludku tak, že když hráči vypijí vodu, potřebují 10× vyskočit nahoru a dolů. Kdo je první, vyhrává. Vysvětlete dětem a hráčům, jak se běží limonádový závod. Ukažte jim to tak, že s nimi projdete hru a pak začnete hrát.

Nápověda:
Procvičte hru tak, aby byl její průběh rychlý a hladký.


Běh v pytli

Pomůcky:
2 pytle (na brambory, nebo igelitové)

Účastníci:
2 nebo více dětí

Hra:
Závod v pytli je znám dlouhou dobu, takže nepotřebuje vysvětlení. Nicméně pro ty, kteří možná trpěli nehravostí. Co uděláte je, že každé dítě postavíte do pytle, děti si přidržují horní lem pytle a skáčou z jednoho konce místnosti na druhý. Kdo první přeskočí cílovou čáru, vítězí. Jako obměna: požadujte na dětech zarecitování jednoho slova z verše k zapamatování při každém skoku.

Nápověda:
Ujistěte se, že délka trati je dostatečně dlouhá, aby její překonání trvalo hráčům asi jednu minutu. Oba hráči musí mít stejně velké pytle.


Přísloví

Pomůcky:
2 tabule nebo malířské stojany s papírem, 2 kusy křídy nebo tužky

Účastníci:
2 týmy složené z chlapců a dívek (počet závisí na počtu vybraných přísloví)

Hra:
Vyberte přísloví a přečtěte jej několikrát nahlas oběma týmům. Na povel „START“ se první hráči obou týmů rozeběhnou k tabuli a čitelně napíší první slovo přísloví. Pak musí běžet zpět a podat křídu druhému hráči v družstvu. Druhý běží k tabuli a napíše následující slovo přísloví. Stejným způsobem pokračuje další dítě. Tým, který jako první správně napíše přísloví, vítězí. Spoluhráči v týmu si mohou vzájemně napovídat.


Nadívání krocana

Pomůcky:
2 páry hodně velkých dlouhých spodniček, 50 malých nafouknutých balónků v pytli, špendlík

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Chlapec a dívka si obléknou dlouhou spodničku přes své oblečení. Budou představovat „Krocany.“ Pytel s balonky umístěte asi 6 m od krocanů. Zbylí hráči budou „nadívači.“ Jakmile zavelíte „START,“ nadívači běží k pytli s balónky, jeden uchopí a běží zpět, aby jej nacpali pod spodničku svých krocanů. Mají jednu minutu na to, aby nacpali co nejvíce balónků pod dlouhou spodničku. Děti by měly balonky rozmísťovat okolo krocanů. Pomocníci mohou ukazovat na oblasti, které potřebují být nacpány, aby mohlo být umístěno co nejvíce balonků. Po uplynutí jedné minuty spočítejte míčky každého družstva. Hráči s největším počtem míčků nacpaných pod spodničku vítězí.

Nápověda:
Dívky, které vyberete, aby představovaly krocana, musí být oblečené do kalhot.


Větrná štafeta

Pomůcky:
2 polystyrénové kelímky, klubko provázku, nůžky, lepící páska, 4 židle

Účastníci:
6 chlapců nebo dívek

Příprava:
Do dna obou kelímků proražte malou díru. Ustřihněte dva kusy 4,5 m dlouhých provázků (nebo tak dlouhých, jak vám dovoluje šířka místnosti). Židle umístěte do přední části místnosti, dvě na jednu stranu a dvě na opačnou, asi 4,5 m vzdálené. Židle na stejné straně by měly být l,8 m od sebe. Vezměte si provázky a upevněte konec každého k opěradlu jedné židle na jednom konci místnosti. Pak každý prostrčte jedním kelímkem. Uchopte volný konec provázku a natáhněte jej na opačný konec místnosti. Připevněte je k opěradlům židlí, které jsou naproti každé židle. Upravte provázky tak, aby byly dostatečně napnuté. Měli byste mít dva provázky s kelímky rovnoběžně natažené přes místnost. Oba kelímky posuňte na jednu stranu místnosti. Pomocníci se posadí na židle, aby je zatížili.

Hra:
Každý z šesti hráčů si vybere jedno dítě. Rozdělte je do dvou družstev. Pošlete první družstvo k židlím na opačném konci místnosti, tři děti na každou židli. Totéž udělejte s druhým družstvem, oběma týmům vysvětlete, že předmětem hry je, že každý člen týmu bude foukáním posunovat na provázku ke spoluhráči na opačném konci místnosti. Pak bude spoluhráč foukáním posunovat kelímek zpět na začátek. Budou pokračovat dokud se všichni nevystřídají. Družstvo, které skončí první, vyhraje. Hráčům není dovoleno používat ruce, nebo se jakýmkoli způsobem dotýkat kelímku. Hráči, kteří nefoukají na kelímek, musí stát na čáře vedle židle svého družstva. Povzbuďte všechny diváky, aby na váš povel „Připravit, pozor, teď!“ začali hráče povzbuzovat.


Úžasný balónkový běh

Pomůcky:
10 nafouknutých balonků, 2 tašky, lepicí páska (ujistěte se, že jsou balonky úplně nafouknuté, jinak neprasknou)

Účastníci:
l chlapec a l dívka

Hra:
Připravte obě tašky do zadní části sálu a do každé umístěte pět balonků. Začátek štafetového běhu by měl být určen a označen lepicí páskou. Obě děti postavte na startovní čáru. Zavelte „START!“ a děti se rozeběhnou k tašce do zadní části místnosti a každý uchopí jeden balónek. Vrátí se na start a sednou si na něj a on praskne. Takto budou pokračovat se všemi pěti balonky. Dítě, které první „praskne“ všech pět balonků, vítězí.

Nápověda:
Dívky, které se účastní této hry, by na sobě neměly mít sukni. Hru můžete hrát jako štafetu. Každému dítěti dovolte, aby si vybralo čtyři spoluhráče.


Záda k sobě

Účastníci:
2 týmy, jeden ze 4 chlapců a druhý ze 4 dívek

Hra:
Oba týmy posaďte na podlahu. Čtyři chlapci se zaháknou pažemi zády k sobě a totéž udělají i dívky. Nyní všichni čtyři zkusí vstát. Tým, který vstane první, vyhrává. Můžete též chtít, aby vstali a běželi přes cílovou čáru na druhé straně místnosti.

Nápověda:
Hráči by měli být přibližně stejně velcí.


Závod s balónky

Pomůcky:
2 balónky

Účastníci:
l chlapec a l děvče

Hra:
Když řeknete „start,“ děti vyhodí své balonky a ty letí vzduchem. Hráči pak musí jít na místo, kde balonky přistály a vyhodit je opět do vzduchu. Vše se opakuje, dokud balonky nepřekročí cílovou čáru, která by měla být asi 7,5 m daleko.

Nápověda:
Ujistěte se, že balonky snadno létají.


Basketbalová štafeta

Pomůcky:
2 basketbalové míče

Účastníci:
2 dívky a 2 chlapci

Hra:
Rozdělte chlapce a dívky do dvou týmů po dvou. Spoluhráči stojí zády k sobě a mezi sebou mají míč. Míč by měl být umístěn do malého prostoru mezi zády hráčů. Každý tým musí odnést míč na cílovou čáru a zpět na start. První vítězí. Pokud hráčům míč upadne, musí se vrátit zpět na začátek.

Nápověda:
Je potřeba, aby hráči byli přibližně stejně velcí. Musí držet své paže překřížené před sebou. Míč si nesmí přidržovat lokty.


Motání toaletního papíru

Pomůcky:
2 role toaletního papíru, 2 tužky, 2 židle

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Tužky prostrčte ruličkami toaletního papíru. Jeden chlapec a jedna dívka se postaví na židli a drží tužky, takže se papír bude velmi snadno vymotávat. Ostatní dvě děti se postaví pod své partnery a vymotávají papír z role. Tým, který jako první vymotá všechen papír, vítězí. Variantou je, že jeden hráč obalí papírem svého spoluhráče jako mumii tak, že běhá kolem něho. Vhodný je též barevný krepový papír.


Závody v oblékání

Pomůcky:
2 páry velmi velkých kalhot, 2 velké šaty, 2 staré kabáty, 2 klobouky

Účastníci:
l chlapec a l děvče

Hra:
Hráči se postaví před vás na jednu stranu jeviště. Oblečení složte na dvě hromady na protější stranu. Až zavelíte, děti běží na opačný konec jeviště a obléknou si kalhoty. Pak musí běžet zpět k vám na startovní čáru, dotknout se vaší ruky, běžet zpět k oblekům a obléci si šaty. Pak se opět musí vrátit, plácnout vás do ruky, běžet zpět a obléci si kabát. Nakonec si nasadí klobouk. Vítězí dítě, které bude oblečeno první.

Nápověda:
Přesvědčte se, že obleky jsou dost velké, aby je děti snadno oblékly. Řekněte dětem, aby si sundaly boty. Snadněji si pak navléknou kalhoty.


Podávání míče

Pomůcky:
2 míče

Účastníci:
7 chlapců a 7 dívek

Hra:
Hráči v týmu se postaví za sebe do řady. Prvnímu chlapci a dívce dejte míč. Na váš povel podá dítě nad hlavou míč dítěti stojícímu za ním. Druhé dítě podá míč dalšímu mezi nohama. Následující hráč podá míč opět přes hlavu… Jakmile dostane míč poslední dítě v řadě, běží před prvního hráče a opět začne posílat. Hra pokračuje tak dlouho, dokud nebude hráč, který stál v řadě jako první, stát na konci řady a získá míč, se kterým běží dopředu na první místo.

Nápověda:
Je potřeba, aby pomocníci kontrolovali, zda si hráči předávají míč správným způsobem. Přitom však nesmí  bránit divákům v pohledu na hráče.


Nášlapné kameny

Pomůcky:
4 archy tvrdého kartonu

Účastníci:
l chlapec a l dívka

Hra:
Rozmístěním stolů, židlí a rekvizit vytvořte překážkovou dráhu. Každému dítěti dejte dva kusy tvrdého papíru, na který budou našlapovat. Předmětem hry je překonat malou překážkovou dráhu bez toho, aniž by se děti dotkly nohama podlahy. Než soutěžící udělají krok, musí si přemístit papír. Vítězí ten, kdo jako první překoná dráhu bez šlápnutí na zem.

Nápověda: Pokud hrajete hru na hladké podlaze, děti mohou nohama s papíry šoupat po podlaze.


Čtyřnohý běh

Pomůcky:
6 kusů provazu nebo lana, stopky

Účastníci:
3 chlapci a 3 dívky

Hra:
Postavte hráče těsně vedle sebe. Provazem přivažte nohy osoby, která je uprostřed k nohám obou hráčů stojících po stranách. Hra spočívá v tom, že hráči běží co nejrychleji na konec místnosti a zpět. Budou však mít problémy se sladěním pohybů při běhu se svázanýma nohama.

Nápověda:
Přesvědčte se, že provazy nejsou kolem nohou dětí příliš utažené. Pokud je hrací plocha příliš malá, nechte běžet týmy zvlášť a změřte jim čas.


Dětská štafeta v rukavicích

Pomůcky:
2 páry rukavic, 2 košile s knoflíky, 2 banány a pár bot na zavazování

Účastníci:
l chlapec a l dívka

Hra:
Děti si navléknou rukavice a pokusí se udělat požadované úkoly na jednotlivých zastávkách. Na každé zastávce je jeden úkol. Jakmile uslyší hráči „START,“ musí udělat tyto úkoly:
Zastávka č. 1: Oblékni si košili a zapni tři knoflíky
Zastávka č. 2: Oloupej banán a sněz jej
Zastávka č. 3: Zavaž si tkaničky u bot
Vítězem je závodník, který jako první ukončí všechny úkoly.

Nápověda:
Tato hra může být obtížná, pokud jsou rukavice příliš silné. Před závodem vyzkoušejte hru. Pokud zkouška zabere více času než jen pár minut, zvolte jednodušší úkoly.


Věže z plechovek

Pomůcky:
prázdné plechovky od limonády (24 – 36) , 2 pytle, stůl

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Chlapcům a dívkám dejte stejný počet plechovek. Plechovky chlapcům rozházejte v jedné části místnosti a dívkám ve druhé. Dejte každému týmu pytel na odpadky. Určete časový limit dvě minuty. Když řeknete start, běží každý tým sbírat své plechovky. Mají povoleno pracovat způsobem jakým chtějí. Musí shromáždit všechny své plechovky do pytle. Pak běží dopředu ke stolu a z plechovek postaví věž. Vítězí tým, který jako první poskládá plechovky na sebe.

Nápověda:
Než určíte časový limit, zvažte velikost místnosti.


Práskni a hledej

Pomůcky:
12 balónků, velká krabice, 12 malých proužků barevného papíru, propiska, stopky

Účastníci:
1 chlapec, 1 dívka, 2 dospělí pomocníci.

Hra:
Zarolujte proužky papíru a umístěte je do balónků. Pak je nafoukněte a zavažte. Umístěte je do velké otevřené krabice a dejte je na hrací plochu. Hráči se posadí na židle směrem k divákům. Na povel „START“ běží ke krabici, každý si vezme jeden balonek, vrátí se zpět na svou židli a sedne si na balonek, aby jej prásknul. Pak musí najít proužek papíru a dát jej pomocníkovi. Vše opakují dokud mají balónky, nebo dokud neuplyne jedna minuta. Pomocníci určí vítěze podle počtu papírků.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA