Hry na schovávanou

Směrování ve tmě

Pomůcky:
šátek na zavázání očí, směšný klobouk, dřevěné kostky, malá miska, stopky

Účastníci:
1 chlapec a 1 dívka

Hra:
Vaši hráči se na vás budou spoléhat ve směrování. Nechte je soutěžit jednotlivě během časového limitu. Zavažte oči prvnímu hráči a pak umístěte rekvizity. Držte je blízko, ale odděleně od sebe. Řekněte dětem, jak najdou věci a co s nimi mají udělat. Například: pytlík s dřevěnými kostkami je dva kroky nalevo od tebe, zdvihni jej. Nyní najdi misku  – je přímo za tebou. Naplň ji dřevěnými kostkami. Nyní jdi čtyři kroky napravo, zvedni klobouk a nasaď si ho na hlavu. Druhý soutěžící se pak pokusí zvítězit na čas nad prvním hráčem.

Nápověda:
Před začátkem experimentujte s různými úkoly, abyste si byli jisti, že dané úkoly budou vhodné pro vaše děti.


Mánie v dětské ohrádce

Pomůcky:
velká ohrazená plocha pro vytvoření dětské ohrady, dostatek malých míčků nebo balónků na zakrytí podlahy – vytvořte 2 nebo více vrstev, 1 suchá houba (nebo jiný předmět na hledání), šátek na zakrytí očí

Účastníci:
1 chlapec a 1 dívka

Hra:
Hráči se postaví do ohrádky a zakryjí si oči šátkem. Pomocníci pak pohřbí suchou houbu mezi balónky. Děti musí hledat předmět svýma rukama. Kdo jej nalezne, vyhrává.

Nápověda:
Povzbuďte všechny, aby nadšeně podporovali a povzbuzovali.


Sbírací hon

Pomůcky:
seznam věcí, které by děti mohly mít sebou, když přijdou na setkání – hřeben, peníze, Bibli, tužku, červené bačkory, něčí obrázek, modrý kabát…

Účastníci:
Ty, 2 dospělí pracovníci a všechny děti

Hra:
Rozdělte děti do dvou týmů, v nichž vedoucími budou vaši dospělí pracovníci. Vyvolávejte věci z vašeho seznamu. Oba pracovníci běží mezi diváky a pokusí se nalézt členy týmu, kteří mají tyto věci. Pomocník, který jako první přinese všechny věci na pódium a vloží vám je do rukou, je vítěz.

Příklad:
Vyvoláte „červené bačkory, modrý baret, červený hřeben“. Oba dospělí pracovníci vyběhnou a snaží se najít někoho obutého v červené bačkory, pak někoho oblečeného do modrého baretu a někoho, kdo má červený hřeben. Děti, které mají tyto věci, je dají pracovníkům, kteří všechno přinesou a vloží do vašich rukou. Ujistěte se, že pracovníci mohou snadno běhat kolem, neboť tato hra pro ně může být velmi unavující.

Nápověda: Vysvětlete dětem, že musí zůstat sedět na svých sedadlech. Jestliže se děti snaží vyběhnout na pódium a sami vám věci odevzdat, může být někdo zraněn.


Hledání v poštovní tašce

Pomůcky:
2 plátěné poštovní tašky naplněné obálkami, novinami, dopisy a papíry, 2 obálky a známky

Účastníci:
2 děti

Hra:
Napište jméno prvního hráče na jednu z obálek. Schovejte ji do jeho poštovní tašky. Totéž udělejte s druhým hráčem. Kdy řeknete „START“, děti vyprázdní své poštovní tašky, najdou obálky se svými jmény, vrátí všechny ostatní papíry zpět do svých tašek, drží v ruce své obálky. Kdo je první, vítězí.

Nápověda:
Při psaní jmen na obálky použijte velké výrazné písmo, aby děti mohly snadno poznat svou obálku.


Jdeme na ryby

Pomůcky:
2 ramínka na šaty, 10 kolíčků na prádlo, 2 velké odpadkové koše naplněné papírovými odpadky a 10 ryb vyrobených z tvrdého kartonu.

Účastníci:
2 chlapci a 2 dívky

Hra:
Napište jedno písmeno na každou rybu, hláskujte „JEŽÍŠ“ dvakrát. Každý tým bude mít 5 ryb. Schovejte ryby umístěním do odpadkových košů. Když řeknete „START“, hráči vysypou své koše a pokusí se nalézt ryby. Když tým najde všech 5 ryb, hráči je musí spojit kolíčky na prádlo. Každý tým musí pověsit rybu ve správném pořadí, aby se dalo přečíst „Ježíš.“ Tým, který jako první správně seřadí ryby, vítězí.

Nápověda:
Přesvědčte se, že jsou hráči během hry čelem k publiku.


Tým autorů: Bill Johnson, Mark McIntyre, Diane Vivian
CharismaLife Publishers, Florida
Překlad: Křesťanské společenství Juda na Mělníce (ksjuda@wo.cz)
Povolení k šíření dalo Metro Ministies International, Brooklyn, USA